Pichl, Petr, Zbytek, 2004

Zbytek Alfa-Omega,

brožovaná, podpis Petra Pichla; perfektní stav