kolektiv, autorů, Signum - Zpravodaj Kroužku faleristů v Brně: IV. řada - č. 1-12 (březen 2003 - prosinec 2005), 2003

Signum - Zpravodaj Kroužku faleristů v Brně: IV. řada - č. 1-12 (březen 2003 - prosinec 2005) Klub faleristů v Brně,

sešit, 12 sešitů; výborné stavy