Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry Angot André 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 690 Kč Koupit
Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství Ball Keith 2011 Argo, Dokořán Matematika 250 Kč Koupit
Počtářský těsnopis Baranovský E. 1942 ESČ - Elektrotechnický svaz československý Matematika, Český jazyk 600 Kč Koupit
Seznamujeme se s množinami Bečvář J. 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Kniha o číslech: Tajemství čísel a jejich vliv na náš svět Bentley Peter J. 2013 Rebo productions Matematika 250 Kč Koupit
Žádné obavy z matematiky - Pomoc středoškolákům Beran Ladislav, Ondráčková Ivana 1986 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Neprakta - Jiří Winter Matematika 70 Kč Koupit
Matematika ve stavebnictví Bewert Fritz 1960 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 490 Kč Koupit
Příručka kinematiky s příklady Brát Vladimír 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 90 Kč Koupit
Príručka matematiky pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických Bronštejn I. N., Semenďajev K. A. 1961 Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry Matematika, Slovensky 250 Kč Koupit
Adaptivní a učící se systémy Jelínek Jan, Kotek Zdeněk, Chalupa Václav, Brůha Ivan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 350 Kč Koupit
Matematické vzorce a metody Bubeník František, Pultar Milan, Pultarová Ivana 1994 ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Učebnice a slovníky, Matematika 140 Kč Koupit
Množiny a všeličo okolo nich Bukovský Lev 1985 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Matematika pro I. a II. ročník studia na středních průmyslových školách pro pracující Kudláček Luboš, Burian František, Válka František 1963 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika 190 Kč Koupit
Řešené maturitní úlohy z matematiky Bušek Ivan 1988 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika 90 Kč Koupit
Sbírka úloh z matematiky pro IV. - VIII. třídu středních škol Vojtěch Jan, Bydžovský Boh., Teplý St., Vyčichlo Fr. 1946 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 290 Kč Koupit
Výběrové statistické zjišťování Čermák Václav 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 590 Kč Koupit
Základy analysy v komplexním oboru Černý Ilja 1967 Academia Matematika 690 Kč Koupit
Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii Cipra Tomáš 1986 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 490 Kč Koupit
Matematika na dlani Jones C., Clamp P. 1999 Príroda Matematika 90 Kč Koupit
Co umí kapesní kalkulátor Csákány Antal 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
Matematika - tabulky Čuřík František, Vancl Jan 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika 450 Kč Koupit
Programy pre malé kalkulátory Dávid Arnold 1985 Alfa Matematika, Počítačová literatura 190 Kč Koupit
Encyklopedie matematiky Dell'Acqua Alba Rossiová 1988 MF - Mladá fronta Matematika 100 Kč Koupit
Přehled technické matematiky Dobrovolný Bohumil, Žďárek Josef 1954 Práce Matematika 350 Kč Koupit
Jak porozumím počtu integrálnímu, příručka pro studující a samouky Durand G. 0 Vladimír Orel Matematika 190 Kč Koupit
Matematika Frank Ludvík 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technický průvodce Matematika 490 Kč Koupit
Lineárne programovanie: metódy a aplikácie Gass Saul I. 1972 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Matematická analýza Gillman Leonard, McDowell Robert H. 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 490 Kč Koupit
Pravděpodobnost ve vědě a technice Dupač Václav, Hájek Jaroslav 1962 Československá akademie věd Matematika 190 Kč Koupit
Nelineárne programovanie: matematické metódy v ekonomike Hamala Milan 1976 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Statistika pro biologické a lékařské vědy Havránek Tomáš 1993 Academia Matematika 690 Kč Koupit
Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi Hebák Petr, Hustopecký Jiří 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 490 Kč Koupit
Úvod do Boelovy algebry a navrhování logických obvodů Heilweil M. F., Hoernes G. E. 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Počítačová literatura 190 Kč Koupit
Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty Kaňka Miloš, Coufal Jan, Klůfa Jindřich, Henzler Jiří 1996 Victoria Publishing Učebnice a slovníky, Matematika 290 Kč Koupit
Matematika pro každého Hogben Lancelot 1948 Fr. Borový Matematika 990 Kč Koupit
Modelování erozních procesů Holý Miloš, Mls Jiří, Váška Jiří 1982 Academia Studie ČSAV Matematika, Technická literatura 290 Kč Koupit
Učebnice matematiky pro posluchače VŠE Horský Zdeněk 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 150 Kč Koupit
Učebnice matematiky pro posluchače VŠE Horský Z. 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 150 Kč Koupit
Ekonometrie Hušek Roman, Walter Jaromír 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Průvodce moderními statistickými metodami Hebák Petr, Hustopecký Jiří 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 390 Kč Koupit
Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi Hebák Petr, Hustopecký Jiří 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 490 Kč Koupit
Ekonomická statistika Jílek Jaroslav, Matějka Milan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Matematika a logika (retrospektiva a perspektivy) Kac Mark, Ulam Stanislaw M. 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Počet pravděpodobnosti v příkladech Hebák Petr, Kahounová Jana 1978 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 150 Kč Koupit
Počet pravděpodobnosti v příkladech Hebák P., Kahounová J. 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 190 Kč Koupit
Algebra a teoretická aritmetika 1 Katriňák Tibor 1985 Alfa Matematika, Slovensky 690 Kč Koupit
Matematika: Příručka pro přípravu na vysokou školu Bruthans Vladimír, Kejzlar Antonín 1970 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 70 Kč Koupit
Měřické chyby a jejich vyrovnání Kladivo Boh. 1950 Přírodovědecké nakladatelství Cesta k vědění Matematika 250 Kč Koupit
Úvod do ekonometrie Klein Lawrence R. 1966 NPL - Nakladatelství politické literatury Ekonomie, Matematika 350 Kč Koupit
Základy algebry pro techniky Kolek Lubomír 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
<123