Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena  
Numerické řešení velkých řídkých soustav Samarskij Alexandr Andrejevič, Nikolajev Jevgenij Sergejevič 1985 Academia Matematika 690 Kč Koupit
Modelování erozních procesů Holý Miloš, Mls Jiří, Váška Jiří 1982 Academia Studie ČSAV Matematika, Technická literatura 290 Kč Koupit
Regresní analýza Zvára Karel 1989 Academia Matematika 490 Kč Koupit
Metody numerické matematiky Marčuk Gurij Ivanovič 1987 Academia Matematika 490 Kč Koupit
Základy numerické matematiky Ralston Anthony 1978 Academia Matematika 390 Kč Koupit
Teorie pravděpodobnosti Štěpán Josef 1986 Academia Matematika 990 Kč Koupit
Základy numerické matematiky Ralston Anthony 1973 Academia Matematika 490 Kč Koupit
Statistika pro biologické a lékařské vědy Havránek Tomáš 1993 Academia Matematika 690 Kč Koupit
Základy numerické matematiky Ralston Anthony 1978 Academia Matematika 390 Kč Koupit
Zajímavá matematika Görkeová Lilly, Ilgner Kurt, Lorenz Günter, Pietzsch Günter, Rehm Manfred 1976 Albatros Matematika, Dětská literatura 70 Kč Koupit
Zajímavá matematika kolektiv autorů 1976 Albatros Matematika, Dětská literatura 90 Kč Koupit
Základy logiky a argumentace pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství Bokr Josef, Svatek Jan 2000 Aleš Čeněk Matematika 190 Kč Koupit
Teória pravdepodobnosti Ventceľová Jelena Sergejevna 1973 Alfa Matematika, Slovensky 550 Kč Koupit
Faktorová analýza Überla Karl 1976 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Matematická štatistika Sadowski Wieslaw 1975 Alfa Matematika, Slovensky 350 Kč Koupit
Programy pre malé kalkulátory Dávid Arnold 1985 Alfa Matematika, Počítačová literatura 190 Kč Koupit
Nelineárne programovanie: matematické metódy v ekonomike Hamala Milan 1976 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Lineárne programovanie: metódy a aplikácie Gass Saul I. 1972 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Množiny a všeličo okolo nich Bukovský Lev 1985 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Algebra a teoretická aritmetika 1 Katriňák Tibor 1985 Alfa Matematika, Slovensky 690 Kč Koupit
Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc Matvejev N. M. 1970 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Matematika pre štúdium technických vied I, II Kluvánek Igor, Mišík Ladislav, Švec Marko 1971 Alfa Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství Ball Keith 2011 Argo, Dokořán Matematika 250 Kč Koupit
Řešené příklady z matematiky pro střední školy k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysokou školu Kováčik Ján 2006 Aspi Učebnice a slovníky, Matematika 490 Kč Koupit
Statistika do vesty Krämer Walter 2005 Baronet Do vesty Matematika 90 Kč Koupit
Matematické tabulky kolektiv autorů 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika, Technická literatura 200 Kč Koupit
Matematika - tabulky Čuřík František, Vancl Jan 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika 450 Kč Koupit
Pravděpodobnost ve vědě a technice Dupač Václav, Hájek Jaroslav 1962 Československá akademie věd Matematika 190 Kč Koupit
Učebnice vyšší matematiky I Smirnov V. I. 1954 Československá akademie věd Matematika 190 Kč Koupit
Matematické a statistické tabulky, díl I. - Matematické tabulky kolektiv autorů 1944 ČMT - Česká matice technická Technický průvodce Matematika 290 Kč Koupit
Statistické metody zemědělského a lesnického výzkumnictví Myslivec Václav 1957 ČSAZV - Československá akademie zemědělských věd Matematika, Flóra 250 Kč Koupit
Matematické vzorce a metody Bubeník František, Pultar Milan, Pultarová Ivana 1994 ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Učebnice a slovníky, Matematika 140 Kč Koupit
Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens Zum Studium und Selbstunterricht III Müller-Baden Emanuel 1912 Deutsches Verlaghaus Bong & Co. Chemie, Matematika, Německy 590 Kč Koupit
Islámský design - Geniální geometrie Sutton Daud 2013 Dokořán Pergamen Matematika, Výtvarné umění 250 Kč Koupit
Geometrie živého kolektiv autorů 1991 Doporučená četba Matematika, Příroda 550 Kč Koupit
Tipujte, vyhráte Šolty Štefan 1979 ERPO Matematika, Slovensky 190 Kč Koupit
Počtářský těsnopis Baranovský E. 1942 ESČ - Elektrotechnický svaz československý Matematika, Český jazyk 600 Kč Koupit
Rychle počítat a lépe si pamatovat Seiler Jens 2007 Euromedia group Matematika, Psychologie 90 Kč Koupit
Druhé rozpravy s geometrií Vopěnka Petr 1991 Fokus, Práh Filosofie, Matematika 150 Kč Koupit
Matematika pro každého Hogben Lancelot 1948 Fr. Borový Matematika 990 Kč Koupit
Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) 1944 Fr. Řivnáč Technický průvodce Matematika 90 Kč Koupit
Geoma: Pětimístné tabulky hodnot a logaritmů goniometrických funkcí v setinném dělení, tabulky geodetické a katastrální Valouch Miloslav, Elznic Václav 1944 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 800 Kč Koupit
Sbírka úloh z matematiky pro IV. - VIII. třídu středních škol Vojtěch Jan, Bydžovský Boh., Teplý St., Vyčichlo Fr. 1946 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 290 Kč Koupit
Valouchovy tabulky logaritmické Valouch Miloslav 1937 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 50 Kč Koupit
Základy matematiky I, II Vojtěch Jan 1939 Jednota českých matematiků a fysiků Knihovna spisů matematických a fysikálních Matematika 290 Kč Koupit
Tabulky logaritmické Valouch Miloslav, Valouch Miloslav A. 1935 Jednota českých matematiků a fysiků Matematika 90 Kč Koupit
Jubilejní almanach, jednota Čs. Matematiků a fyziků 1862-1987 Pátý Libor 1987 Jednota Čs. Matematiků a fyziků Podpisy a dedikace, Fyzika, Matematika 1200 Kč Koupit
Jádra a částice - řešené příklady Nosek Dalibor 2005 Matfyzpress Fyzika, Matematika 350 Kč Koupit
Encyklopedie matematiky Dell'Acqua Alba Rossiová 1988 MF - Mladá fronta Matematika 100 Kč Koupit
O pravdepodobnosti Riečan Beloslav, Riečanová Zdena 1976 MF - Mladá fronta Škola mladých matematiků Matematika, Slovensky 90 Kč Koupit
<123