Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Režie Kategorie Cena  
"Tata 3" Tachymetrické tabulky pro výpočet tachymetrických údajů v šedesátinném dělení kvadrantu Prokeš Antonín 1944 Národní knihtiskárna v Dol. Kounicích Matematika 90 Kč Koupit
Adaptivní a učící se systémy Jelínek Jan, Kotek Zdeněk, Chalupa Václav, Brůha Ivan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 350 Kč Koupit
Algebra a teoretická aritmetika 1 Katriňák Tibor 1985 Alfa Matematika, Slovensky 690 Kč Koupit
Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii Cipra Tomáš 1986 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 490 Kč Koupit
Aplikovaná matematika 1-2 Nečas Jiří 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Oborové encyklopedie Matematika 990 Kč Koupit
Aplikovaná matematika 1-2 Nečas Jiří 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Oborové encyklopedie Matematika 790 Kč Koupit
Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens Zum Studium und Selbstunterricht III Müller-Baden Emanuel 1912 Deutsches Verlaghaus Bong & Co. Chemie, Matematika, Německy 590 Kč Koupit
Co umí kapesní kalkulátor Csákány Antal 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
České hlavolamy Vejmola Stanislav 2006 Olympia Matematika 150 Kč Koupit
Čísla pro každého 1987 kolektiv autorů 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Deskriptívna geometria videná priestorove Pál Imre 1960 SVTL - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Drábek Karel, Harant František, Setzer Ota 1978 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Urban Alois 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Setzer Ota, Menšík Miroslav 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Druhé rozpravy s geometrií Vopěnka Petr 1991 Fokus, Práh Filosofie, Matematika 150 Kč Koupit
Dyskalkulie: Jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami Simon Hendrik 2006 Portál Matematika, Pedagogika, Psychologie 150 Kč Koupit
Ekonometrie Hušek Roman, Walter Jaromír 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Ekonomická statistika Jílek Jaroslav, Matějka Milan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Encyklopedie matematiky Dell'Acqua Alba Rossiová 1988 MF - Mladá fronta Matematika 100 Kč Koupit
Faktorová analýza Überla Karl 1976 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Funkce komplexní proměnné: Část theoretické (Výtah z přednášek matematiky II. běhu r. 1946/47) kolektiv autorů 1949 Vysoká škola inženýrského stavitelství Matematika 90 Kč Koupit
Fuzzy množiny a jejich aplikace Novák Vilém 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematický seminář Matematika 170 Kč Koupit
Geoma: Pětimístné tabulky hodnot a logaritmů goniometrických funkcí v setinném dělení, tabulky geodetické a katastrální Valouch Miloslav, Elznic Václav 1944 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 800 Kč Koupit
Geometrie živého kolektiv autorů 1991 Doporučená četba Matematika, Příroda 550 Kč Koupit
Chvála bludišť Vejmola Stanislav 1991 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 120 Kč Koupit
Islámský design - Geniální geometrie Sutton Daud 2013 Dokořán Pergamen Matematika, Výtvarné umění 250 Kč Koupit
Jádra a částice - řešené příklady Nosek Dalibor 2005 Matfyzpress Fyzika, Matematika 350 Kč Koupit
Jak porozumím počtu integrálnímu, příručka pro studující a samouky Durand G. 0 Vladimír Orel Matematika 190 Kč Koupit
Jak porozumím rovinné geometrii - příručka pro studující a samouky Moreux Th. 0 Vl. Orel Orlovy příručky pro studující a samouky Matematika 190 Kč Koupit
Jednoduché statistické metody v prognostice Kozák Josef, Seger Jan 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Jubilejní almanach, jednota Čs. Matematiků a fyziků 1862-1987 Pátý Libor 1987 Jednota Čs. Matematiků a fyziků Podpisy a dedikace, Fyzika, Matematika 1200 Kč Koupit
Kniha o číslech: Tajemství čísel a jejich vliv na náš svět Bentley Peter J. 2013 Rebo productions Matematika 250 Kč Koupit
Lineárne programovanie: metódy a aplikácie Gass Saul I. 1972 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Logika Kolman Arnošt 1947 Svoboda Filosofie, Matematika 90 Kč Koupit
Matematická analýza Gillman Leonard, McDowell Robert H. 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 490 Kč Koupit
Matematická statistika Likeš Jiří, Machek Josef 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Matematická štatistika Sadowski Wieslaw 1975 Alfa Matematika, Slovensky 350 Kč Koupit
Matematické a statistické tabulky, díl I. - Matematické tabulky kolektiv autorů 1944 ČMT - Česká matice technická Technický průvodce Matematika 290 Kč Koupit
Matematické modelování průměrných měsíčních průtoků Procházka Miroslav 1989 Výzkumný ústav vodohospodářský Matematika 120 Kč Koupit
Matematické tabulky kolektiv autorů 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika, Technická literatura 200 Kč Koupit
Matematické vzorce a metody Bubeník František, Pultar Milan, Pultarová Ivana 1994 ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Učebnice a slovníky, Matematika 140 Kč Koupit
Matematicko-technické tabulky pro OU a UŠ v potravinářském průmyslu Žáček Zdeněk, Kania Albín 1983 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika, Technická literatura 100 Kč Koupit
Matematika Frank Ludvík 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technický průvodce Matematika 490 Kč Koupit
Matematika - tabulky Čuřík František, Vancl Jan 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika 450 Kč Koupit
Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) 1944 Fr. Řivnáč Technický průvodce Matematika 90 Kč Koupit
Matematika a logika (retrospektiva a perspektivy) Kac Mark, Ulam Stanislaw M. 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Matematika na dlani Jones C., Clamp P. 1999 Príroda Matematika 90 Kč Koupit
Matematika pre štúdium technických vied I, II Kluvánek Igor, Mišík Ladislav, Švec Marko 1971 Alfa Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Matematika pro I. a II. ročník studia na středních průmyslových školách pro pracující Kudláček Luboš, Burian František, Válka František 1963 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika 190 Kč Koupit
Matematika pro každého Hogben Lancelot 1948 Fr. Borový Matematika 990 Kč Koupit
<123