Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
Pětimístné logaritmy čísel Valouch Miloslav, Valouch Miloslav A. 1953 NČAV - Nakladatelství Československé akademie věd Matematika 40 Kč Koupit
Co umí kapesní kalkulátor Csákány Antal 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
Valouchovy tabulky logaritmické Valouch Miloslav 1937 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 50 Kč Koupit
Pětimístné logaritmické tabulky čísel a goniometrických funkcí s dalšími matematickými tabulkami a tabulky konstant fyzikálních, chemických, astronomických a jiných Valouch Miloslav 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
Početní tabulky kolektiv autorů 1951 PV Matematika, Technická literatura 70 Kč Koupit
Žádné obavy z matematiky - Pomoc středoškolákům Beran Ladislav, Ondráčková Ivana 1986 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Neprakta - Jiří Winter Matematika 70 Kč Koupit
Zajímavá matematika Görkeová Lilly, Ilgner Kurt, Lorenz Günter, Pietzsch Günter, Rehm Manfred 1976 Albatros Matematika, Dětská literatura 70 Kč Koupit
Matematika: Příručka pro přípravu na vysokou školu Bruthans Vladimír, Kejzlar Antonín 1970 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 70 Kč Koupit
Logika Kolman Arnošt 1947 Svoboda Filosofie, Matematika 90 Kč Koupit
Řešené maturitní úlohy z matematiky Bušek Ivan 1988 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika 90 Kč Koupit
Statistika do vesty Krämer Walter 2005 Baronet Do vesty Matematika 90 Kč Koupit
Příručka kinematiky s příklady Brát Vladimír 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 90 Kč Koupit
Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky Škrášek Josef 1969 Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Matematika 90 Kč Koupit
O pravdepodobnosti Riečan Beloslav, Riečanová Zdena 1976 MF - Mladá fronta Škola mladých matematiků Matematika, Slovensky 90 Kč Koupit
Matematika na dlani Jones C., Clamp P. 1999 Príroda Matematika 90 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Setzer Ota, Menšík Miroslav 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) 1944 Fr. Řivnáč Technický průvodce Matematika 90 Kč Koupit
Prověřte si své matematické nadání Beran Ladislav, Ondráčková Ivana 1989 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Funkce komplexní proměnné: Část theoretické (Výtah z přednášek matematiky II. běhu r. 1946/47) kolektiv autorů 1949 Vysoká škola inženýrského stavitelství Matematika 90 Kč Koupit
Tabulky logaritmické Valouch Miloslav, Valouch Miloslav A. 1935 Jednota českých matematiků a fysiků Matematika 90 Kč Koupit
Zajímavá matematika kolektiv autorů 1976 Albatros Matematika, Dětská literatura 90 Kč Koupit
Rychle počítat a lépe si pamatovat Seiler Jens 2007 Euromedia group Matematika, Psychologie 90 Kč Koupit
"Tata 3" Tachymetrické tabulky pro výpočet tachymetrických údajů v šedesátinném dělení kvadrantu Prokeš Antonín 1944 Národní knihtiskárna v Dol. Kounicích Matematika 90 Kč Koupit
Seznamujeme se s množinami Bečvář J. 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Encyklopedie matematiky Dell'Acqua Alba Rossiová 1988 MF - Mladá fronta Matematika 100 Kč Koupit
Matematicko-technické tabulky pro OU a UŠ v potravinářském průmyslu Žáček Zdeněk, Kania Albín 1983 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika, Technická literatura 100 Kč Koupit
Zajímavá logika: Sbírka řešených příkladů s úvodem do výrokového a třídového kalkulu Kolman Arnošt, Zich Otakar 1965 MF - Mladá fronta Matematika 120 Kč Koupit
Tabulka ke zkoušení výpočtu polygonálních tahů kolektiv autorů 0 n/a Matematika 120 Kč Koupit
Matematické modelování průměrných měsíčních průtoků Procházka Miroslav 1989 Výzkumný ústav vodohospodářský Matematika 120 Kč Koupit
Chvála bludišť Vejmola Stanislav 1991 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 120 Kč Koupit
SI - nová soustava jednotek Smrž Ladislav, Šindelář Václav 1977 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Fyzika, Matematika, Technická literatura 130 Kč Koupit
Sbírka úloh z technické mechaniky Mičkal Karel 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Matematika, Technická literatura 140 Kč Koupit
Matematické vzorce a metody Bubeník František, Pultar Milan, Pultarová Ivana 1994 ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Učebnice a slovníky, Matematika 140 Kč Koupit
Trendové čáry Kozák Josef 1971 Vysoká škola ekonomická v Praze Matematika 150 Kč Koupit
Počet pravděpodobnosti Likeš Jiří, Machek Josef 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 150 Kč Koupit
Teorie pružnosti a vybrané aplikace Kuba František 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 150 Kč Koupit
Dyskalkulie: Jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami Simon Hendrik 2006 Portál Matematika, Pedagogika, Psychologie 150 Kč Koupit
Sbírka úloh z matematiky Čermák Miloš, Kamarýt Antonín, Kořínková Hana 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 150 Kč Koupit
Počet pravděpodobnosti v příkladech Hebák Petr, Kahounová Jana 1978 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 150 Kč Koupit
Přehled středoškolské matematiky Polák Josef 1977 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 150 Kč Koupit
Učebnice matematiky pro posluchače VŠE Horský Zdeněk 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 150 Kč Koupit
Přehled středoškolské matematiky Polák Josef 1972 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 150 Kč Koupit
Učebnice matematiky pro posluchače VŠE Horský Z. 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 150 Kč Koupit
České hlavolamy Vejmola Stanislav 2006 Olympia Matematika 150 Kč Koupit
Druhé rozpravy s geometrií Vopěnka Petr 1991 Fokus, Práh Filosofie, Matematika 150 Kč Koupit
Středoškolská geometrie (Úvod do studia) Zelina Ladislav 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 160 Kč Koupit
Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy Petáková Jindra 2012 Prometheus Učebnice a slovníky, Matematika 170 Kč Koupit
Nomogramy Štěpánský Václav 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 170 Kč Koupit
Fuzzy množiny a jejich aplikace Novák Vilém 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematický seminář Matematika 170 Kč Koupit
Základy logiky a argumentace pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství Bokr Josef, Svatek Jan 2000 Aleš Čeněk Matematika 190 Kč Koupit
<123