Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena  
Jak porozumím rovinné geometrii - příručka pro studující a samouky Moreux Th. 0 Vl. Orel Orlovy příručky pro studující a samouky Matematika 190 Kč Koupit
Jak porozumím počtu integrálnímu, příručka pro studující a samouky Durand G. 0 Vladimír Orel Matematika 190 Kč Koupit
Tabulka ke zkoušení výpočtu polygonálních tahů kolektiv autorů 0 n/a Matematika 120 Kč Koupit
Rychlopočtář - Pomocná kniha k rychlému, přesnému a snadnémunásobení a dělení jak nejmenších tak i největších obnosů kolektiv autorů 0 Rychlopočtář Matematika 190 Kč Koupit
Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens Zum Studium und Selbstunterricht III Müller-Baden Emanuel 1912 Deutsches Verlaghaus Bong & Co. Chemie, Matematika, Německy 590 Kč Koupit
Matematické tabulky kolektiv autorů 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika, Technická literatura 200 Kč Koupit
Matematika - tabulky Čuřík František, Vancl Jan 1921 Česká matice technická Technický průvodce pro inženýry a stavitele Matematika 450 Kč Koupit
Tabulky logaritmické Valouch Miloslav, Valouch Miloslav A. 1935 Jednota českých matematiků a fysiků Matematika 90 Kč Koupit
Valouchovy tabulky logaritmické Valouch Miloslav 1937 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 50 Kč Koupit
Základy matematiky I, II Vojtěch Jan 1939 Jednota českých matematiků a fysiků Knihovna spisů matematických a fysikálních Matematika 290 Kč Koupit
Počtářský těsnopis Baranovský E. 1942 ESČ - Elektrotechnický svaz československý Matematika, Český jazyk 600 Kč Koupit
Matematické a statistické tabulky, díl I. - Matematické tabulky kolektiv autorů 1944 ČMT - Česká matice technická Technický průvodce Matematika 290 Kč Koupit
Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) Matematika (Druhé přepracované a rozšířené vydání) 1944 Fr. Řivnáč Technický průvodce Matematika 90 Kč Koupit
"Tata 3" Tachymetrické tabulky pro výpočet tachymetrických údajů v šedesátinném dělení kvadrantu Prokeš Antonín 1944 Národní knihtiskárna v Dol. Kounicích Matematika 90 Kč Koupit
Geoma: Pětimístné tabulky hodnot a logaritmů goniometrických funkcí v setinném dělení, tabulky geodetické a katastrální Valouch Miloslav, Elznic Václav 1944 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 800 Kč Koupit
Sbírka úloh z matematiky pro IV. - VIII. třídu středních škol Vojtěch Jan, Bydžovský Boh., Teplý St., Vyčichlo Fr. 1946 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 290 Kč Koupit
Logika Kolman Arnošt 1947 Svoboda Filosofie, Matematika 90 Kč Koupit
Matematika pro každého Hogben Lancelot 1948 Fr. Borový Matematika 990 Kč Koupit
Funkce komplexní proměnné: Část theoretické (Výtah z přednášek matematiky II. běhu r. 1946/47) kolektiv autorů 1949 Vysoká škola inženýrského stavitelství Matematika 90 Kč Koupit
Měřické chyby a jejich vyrovnání Kladivo Boh. 1950 Přírodovědecké nakladatelství Cesta k vědění Matematika 250 Kč Koupit
Početní tabulky kolektiv autorů 1951 PV Matematika, Technická literatura 70 Kč Koupit
Pětimístné logaritmy čísel Valouch Miloslav, Valouch Miloslav A. 1953 NČAV - Nakladatelství Československé akademie věd Matematika 40 Kč Koupit
Učebnice vyšší matematiky I Smirnov V. I. 1954 Československá akademie věd Matematika 190 Kč Koupit
Přehled technické matematiky Dobrovolný Bohumil, Žďárek Josef 1954 Práce Matematika 350 Kč Koupit
Statistické metody zemědělského a lesnického výzkumnictví Myslivec Václav 1957 ČSAZV - Československá akademie zemědělských věd Matematika, Flóra 250 Kč Koupit
Technické kreslení ve stavitelství Kubelík Miloslav, Teschler Eduard 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 400 Kč Koupit
Statika pro stavební konstruktéry II Servít Radim, Šlapák Pavel 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 500 Kč Koupit
Deskriptívna geometria videná priestorove Pál Imre 1960 SVTL - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Matematika ve stavebnictví Bewert Fritz 1960 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 490 Kč Koupit
Matematika pro studium pracujících ve III. a IV. ročníku průmyslových škol kolektiv autorů 1960 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 290 Kč Koupit
Príručka matematiky pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických Bronštejn I. N., Semenďajev K. A. 1961 Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry Matematika, Slovensky 250 Kč Koupit
Pravděpodobnost ve vědě a technice Dupač Václav, Hájek Jaroslav 1962 Československá akademie věd Matematika 190 Kč Koupit
Matematika pro I. a II. ročník studia na středních průmyslových školách pro pracující Kudláček Luboš, Burian František, Válka František 1963 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Matematika 190 Kč Koupit
Základní numerické metody Slavíček Oldřich 1964 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 360 Kč Koupit
Zajímavá logika: Sbírka řešených příkladů s úvodem do výrokového a třídového kalkulu Kolman Arnošt, Zich Otakar 1965 MF - Mladá fronta Matematika 120 Kč Koupit
Nomogramy Štěpánský Václav 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 170 Kč Koupit
Úvod do ekonometrie Klein Lawrence R. 1966 NPL - Nakladatelství politické literatury Ekonomie, Matematika 350 Kč Koupit
Sbírka úloh z matematiky Čermák Miloš, Kamarýt Antonín, Kořínková Hana 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 150 Kč Koupit
Pětimístné logaritmické tabulky čísel a goniometrických funkcí s dalšími matematickými tabulkami a tabulky konstant fyzikálních, chemických, astronomických a jiných Valouch Miloslav 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
Základy algebry pro techniky Kolek Lubomír 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky Škrášek Josef 1969 Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Matematika 90 Kč Koupit
Úvod do Boelovy algebry a navrhování logických obvodů Heilweil M. F., Hoernes G. E. 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Počítačová literatura 190 Kč Koupit
Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc Matvejev N. M. 1970 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Vyšší škola technického kreslení Kochman Josef, Švejda Karel, Zdeněk Klepš 1970 Práce Matematika 190 Kč Koupit
Matematika: Příručka pro přípravu na vysokou školu Bruthans Vladimír, Kejzlar Antonín 1970 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 70 Kč Koupit
Populární encyklopedie matematiky kolektiv autorů 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 290 Kč Koupit
Trendové čáry Kozák Josef 1971 Vysoká škola ekonomická v Praze Matematika 150 Kč Koupit
Matematika pre štúdium technických vied I, II Kluvánek Igor, Mišík Ladislav, Švec Marko 1971 Alfa Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry Angot André 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 690 Kč Koupit
Přehled středoškolské matematiky Polák Josef 1972 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 150 Kč Koupit
<123