Staré učebnice

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Dvořák, Rudolf, Šujan, František: Dějepis pro nižší třídy středních škol I: Starý věk Dvořák Rudolf, Šujan František 1920 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 50 Kč Koupit
Heřmanský, František, Ryba, B.: Latinská čítanka pro V. třidu gymnasií a reálných gymnasií, pro VI. Třídu reformních reálných gymnasií I. Heřmanský František, Ryba B. 1934 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Stiebitz, Ferdinand, Heřmanský, František: Latinská čítanka pro VI. a VII. třídu gymnasií a reálných gymnasií I.B Stiebitz Ferdinand, Heřmanský František 1936 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 190 Kč Koupit
Wolf, Augustin, Procházka, Josef, Vondra, Jaroslav: Latinská cvičebnice pro gymnasia a reálná gymnasia: Díl II. Wolf Augustin, Procházka Josef, Vondra Jaroslav 1934 Jednota českých filologů Staré učebnice 50 Kč Koupit
Procházka, Josef, Trnka, Dominik: Latinská cvičebnice pro gymnasia a reálná gymnasia: Díl I. Procházka Josef, Trnka Dominik 1934 Jednota českých filologů Staré učebnice 90 Kč Koupit
Kožíšek, Josef: Poupata - Čítanka malých Kožíšek Josef 1927 SN - Státní nakladatelství Staré učebnice 1990 Kč Koupit
Strnad, František: Německý slabikář pro české děti díl I. Strnad František 1924 Státní nakladatelství Aleš Mikoláš Staré učebnice 90 Kč Koupit
Maschnerová, Marie: Základové německé mluvnice pro potřebu školní i soukromou Maschnerová Marie 1922 Heidelberg Staré učebnice, Němčina 90 Kč Koupit
Zeyer, Julius, Kvapil, J. Š.: Výbor z Karolinské epopeje pro souvislou školní četbu v páté třídě středních škol Zeyer Julius, Kvapil J. Š. 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Krejčí, František: Logika Krejčí František 1921 I. L. Kober Staré učebnice 90 Kč Koupit
Hötzl, J.: Zeměpis pro školy měšťanské II Hötzl J. 1921 Komenium Staré učebnice 100 Kč Koupit
Úlehla, Josef: Dějiny mathematiky, díl prvý Úlehla Josef 1901 Dědictví Komenského Matematika, Staré učebnice 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Geometrie pro 9. ročník dvanáctiletých středních škol kolektiv autorů 1961 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Staré učebnice 140 Kč Koupit
Konečný, Jan, Klusák, Karel, Sypták, Vladimír: Soubor moderní lyriky pro VIII. třídu gymnasií klasických, reálných a ref. reálných (Poetická čítanka II.) Konečný Jan, Klusák Karel, Sypták Vladimír 1938 Nová brána jazyků Staré učebnice 390 Kč Koupit
Šebera, Jan: Písmo: Příručka pro žactvo všech škol - část první Šebera Jan 0 Vlastním nákladem Staré učebnice 90 Kč Koupit
Šetka, Otakar: Nový slovník cizích slov v moderní češtině Šetka Otakar 1935 Jindřich Lorenz Kolekce Lorenzova Staré učebnice 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Cvičebnice jazyka českého: Pro I. třídu gymnasií a vyšších odborných škol kolektiv autorů 1951 SN - Státní nakladatelství učebnic v Praze Staré učebnice 150 Kč Koupit
Jireček, Josef: Anthologie z literatury české za čítanku pro vyšší gymnázia, sv. I.: Doba stará Jireček Josef 1876 Friedrich Tempský Staré učebnice 250 Kč Koupit
Jireček, Josef: Anthologie z literatury české za čítanku pro vyšší gymnázia, sv. III.: Doba nová Jireček Josef 1876 Friedrich Tempský Staré učebnice 250 Kč Koupit
Relich, František, Matoušek, Karel: Hospodářský zeměpis pro každého, díl první Relich František, Matoušek Karel 1938 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 330 Kč Koupit
Šmika, Rudolf: Přírodopisné praktikum II. Šmika Rudolf 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Učební texty pro dějepis, část I: Dějiny starého a středního věku kolektiv autorů 1950 SN - Státní nakladatelství Staré učebnice 150 Kč Koupit
Klenka, Josef: Tělocvičné hry pro školy národní I. - Hry během Klenka Josef 1923 Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát Knížky rychlého učení Sport, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Bek, Augustin: Můj rodinný zápisník Bek Augustin 1939 Augustin Bek Staré učebnice 990 Kč Koupit
Havránek, Edgar Th.: Škola řečnictví Havránek Edgar Th. 1924 Sfinx Psychologie, Staré učebnice 270 Kč Koupit
Jungmann, Josef: Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Jungmann Josef 1846 Kronberg a Řiwnáč Podpisy a dedikace, Český jazyk, Staré učebnice 1990 Kč Koupit
Swoboda, Jan: Školka čili Prvopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce s nawedenjm ke čtenj, počjtánj a reysowánj pro učitele, pěstauny a rodiče Swoboda Jan 1839 Wáclaw Špinka Staré učebnice 1790 Kč Koupit
Běhounek, František: Škola v kostce - Přehledy všech věd v jedné knize Běhounek František 1938 Toužimský & Moravec Staré učebnice 190 Kč Koupit
Farský, Karel: Biblická čítanka Starého zákona pro střední stupeň národních škol Farský Karel 1934 Tiskové a nakladatelské družstvo čsl. církve Čutta V. Náboženství, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Stropnický, Jiří: Technologie pro II. ročník odborných učilišť a učňovských škol - kuchař Stropnický Jiří 1959 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Kuchařky, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Čapek, Stanislav: Biblická dějeprava pro žáky obecných a občanských škol Čapek Stanislav 1925 Jaroš a Kalhaus v Žižkově Náboženství, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Urban, Klement, Mašek, bohuslav, Turčin, Rudolf, Vitásek, František: Ilustrovaný zeměpisný slovníček: Díl první - část všeobecná Urban Klement, Mašek bohuslav, Turčin Rudolf, Vitásek František 1939 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 190 Kč Koupit
Kotalík, Josef, Kotrč, Josef: Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy odborných škol Kotalík Josef, Kotrč Josef 1946 Česká grafická Unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Pithardt, Josef, Seifer, Ladislav: Základy deskriptivní geometrie díl III. a IV. pro VI. a VII. třídu reálek a pro VI. třídu reformních reálných gymnásií Pithardt Josef, Seifer Ladislav 1933 Českoslovenští matematici a fysikové Staré učebnice 150 Kč Koupit
Ecker, Jakob: Katholische Schulbibel Ecker Jakob 1927 Egerland Náboženství, Německy, Staré učebnice 290 Kč Koupit
Kníže, Gustav, Pecánková, Vlasta, Reitmayerová, Miroslava: Početnice pro první postupný ročník Kníže Gustav, Pecánková Vlasta, Reitmayerová Miroslava 1954 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Staré učebnice 290 Kč Koupit
Vosyka, V.: Smetanův odkaz: Učebnice zpěvu pro střední školy II. Vosyka V. 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Mišulin, A. V.: Dějiny starověku Mišulin A. V. 1949 Státní nakladatelství v Praze Staré učebnice 90 Kč Koupit
Kende, Oskar, Hinner, Alois, Jokl, Hugo: Učebnice dějepisu 1. díl pro první třídu Kende Oskar, Hinner Alois, Jokl Hugo 1938 Hölder, Pichler, Tempsky Staré učebnice 290 Kč Koupit
Menšík, Jan: Literární rukověť: K čítance pro sedmou třídu českých středních škol Menšík Jan 1929 Bursík & Kohout Staré učebnice 50 Kč Koupit
Ertl, Václav: Gebauerova mluvnice česká I.: Pro školy střední a ústavy učitelské Ertl Václav 1926 Česká grafická Unie Staré učebnice 250 Kč Koupit
Oliva, Karel: Theorie literatury Oliva Karel 1948 ČGU - Česká grafická unie Literární věda, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Nikolau, Stanislav: Učebnice zeměpisu pro 1. třídu středních škol Nikolau Stanislav 1911 Ústřední spolek českých professorů Staré učebnice 200 Kč Koupit
Rosický, František Vojtěch: Nerostopis pro nižší třídy středních škol Rosický František Vojtěch 1897 F. Tempský Geologie, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Kastner, Jan, Rosický, Vojtěch: Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Horčička, Josef: Osvobozené mládeži! Rodinná čítanka vlastenecká pro československé domácnosti Horčička Josef 1920 ČGU - Česká grafická unie Historie, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Horčička, Josef: Vlast - dějeposná čítanka pro československé školy a rodiny I. (po bitvu na Bílé hoře) Horčička Josef 1925 J. Otto Historie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Skála, Jan: Protiklerikální čítanka Skála Jan 0 Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Staré učebnice 300 Kč Koupit
Dlouhý, František: Tělověda a zdravověda pro ústavy ku vzdělání učitelův a učitelek Dlouhý František 1905 ČGU - Česká grafická unie Zdraví, Staré učebnice 200 Kč Koupit
Spisar, Alois: Výbor ze Starého zákona Spisar Alois 1951 Blahoslav Náboženství, Staré učebnice 100 Kč Koupit