Staré učebnice

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
Biblická čítanka Starého zákona pro střední stupeň národních škol Farský Karel 1934 Tiskové a nakladatelské družstvo čsl. církve Čutta V. Náboženství, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Biblická dějeprava pro žáky obecných a občanských škol Čapek Stanislav 1925 Jaroš a Kalhaus v Žižkově Náboženství, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Česká mluvnice s připojenou cvičebnicí a slovníčkem pro obchodní školy Kaňka Jan 1929 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 100 Kč Koupit
Česko-německý příruční slovník pro školní službu Schönweitz Hugo 1942 J. Gusek Staré učebnice 90 Kč Koupit
Česko-německý slovník, Tschechisch-deutsches Wörterbuch Neumann Hanuš 0 Paul Sollors Nachfg Staré učebnice, Němčina 280 Kč Koupit
Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních, díl II: Středověk Gindely Antonín, Jireček Konstantín Josef 1878 F. Tempský Staré učebnice 290 Kč Koupit
Dějiny starověku Mišulin A. V. 1949 Státní nakladatelství v Praze Staré učebnice 90 Kč Koupit
Gebauerova mluvnice česká I.: Pro školy střední a ústavy učitelské Ertl Václav 1926 Česká grafická Unie Staré učebnice 250 Kč Koupit
Hospodářský zeměpis pro každého, díl první Relich František, Matoušek Karel 1938 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 330 Kč Koupit
Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Ilustrovaný zeměpisný slovníček: Díl první - část všeobecná Urban Klement, Mašek bohuslav, Turčin Rudolf, Vitásek František 1939 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 190 Kč Koupit
Katholische Schulbibel Ecker Jakob 1927 Egerland Náboženství, Německy, Staré učebnice 290 Kč Koupit
Literární rukověť: K čítance pro sedmou třídu českých středních škol Menšík Jan 1929 Bursík & Kohout Staré učebnice 50 Kč Koupit
Můj rodinný zápisník Bek Augustin 1939 Augustin Bek Staré učebnice 990 Kč Koupit
Nerostopis pro nižší třídy středních škol Rosický František Vojtěch 1897 F. Tempský Geologie, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Obchodní nauka pro veřejné obchodní školy Trmal , Menec Josef, Uhl Karel 1937 Československá grafická unie Staré učebnice 140 Kč Koupit
Osvobozené mládeži! Rodinná čítanka vlastenecká pro československé domácnosti Horčička Josef 1920 ČGU - Česká grafická unie Historie, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Početnice pro první postupný ročník Kníže Gustav, Pecánková Vlasta, Reitmayerová Miroslava 1954 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Staré učebnice 290 Kč Koupit
Poupata. Čítanka malých Kožíšek Josef, Hlava Karel 1942 Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu Fischerová-Kvěchová Marie Staré učebnice 990 Kč Koupit
Protiklerikální čítanka Skála Jan 0 Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Staré učebnice 300 Kč Koupit
Přírodopisné praktikum II. Šmika Rudolf 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Jungmann Josef 1846 Kronberg a Řiwnáč Podpisy a dedikace, Český jazyk, Staré učebnice 1990 Kč Koupit
Smetanův odkaz: Učebnice zpěvu pro střední školy II. Vosyka V. 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy odborných škol Kotalík Josef, Kotrč Josef 1946 Česká grafická Unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy škol středních Kotalík Josef, Kotrč Josef 1945 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 150 Kč Koupit
Škola řečnictví Havránek Edgar Th. 1924 Sfinx Psychologie, Staré učebnice 270 Kč Koupit
Škola v kostce - Přehledy všech věd v jedné knize Běhounek František 1938 Toužimský & Moravec Staré učebnice 190 Kč Koupit
Školka čili Prvopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce s nawedenjm ke čtenj, počjtánj a reysowánj pro učitele, pěstauny a rodiče Swoboda Jan 1839 Wáclaw Špinka Staré učebnice 1790 Kč Koupit
Technologie pro II. ročník odborných učilišť a učňovských škol - kuchař Stropnický Jiří 1959 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Kuchařky, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Tělocvičné hry pro školy národní I. - Hry během Klenka Josef 1923 Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát Knížky rychlého učení Sport, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Tělověda a zdravověda pro ústavy ku vzdělání učitelův a učitelek Dlouhý František 1905 ČGU - Česká grafická unie Zdraví, Staré učebnice 200 Kč Koupit
Těsnopis pro školy obchodní podle soustavy Mikulíkovy-Heroutovy Mikulík Svojmír 1931 Melantrich Český jazyk, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Theorie literatury Oliva Karel 1948 ČGU - Česká grafická unie Literární věda, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Učební texty pro dějepis, část I: Dějiny starého a středního věku kolektiv autorů 1950 SN - Státní nakladatelství Staré učebnice 150 Kč Koupit
Učebnice dějepisu 1. díl pro první třídu Kende Oskar, Hinner Alois, Jokl Hugo 1938 Hölder, Pichler, Tempsky Staré učebnice 290 Kč Koupit
Učebnice jazyka francouzského pro první a druhou třídu škol občanských Pelnařová Anna 1921 K. Ausobský Staré učebnice, Francouzština 190 Kč Koupit
Učebnice zeměpisu pro 1. třídu středních škol Nikolau Stanislav 1911 Ústřední spolek českých professorů Staré učebnice 200 Kč Koupit
Vlast - dějeposná čítanka pro československé školy a rodiny I. (po bitvu na Bílé hoře) Horčička Josef 1925 J. Otto Historie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Výbor z Nového zákona Spisar Alois 1951 Blahoslav Náboženství, Staré učebnice 100 Kč Koupit
Výbor ze Starého zákona Spisar Alois 1951 Blahoslav Náboženství, Staré učebnice 100 Kč Koupit
Základy deskriptivní geometrie díl III. a IV. pro VI. a VII. třídu reálek a pro VI. třídu reformních reálných gymnásií Pithardt Josef, Seifer Ladislav 1933 Českoslovenští matematici a fysikové Staré učebnice 150 Kč Koupit
<>