Právo

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena
Jahelka, Ivo, Benátčanová, Pavla: Neznalost zákona neomlouvá 3: Průvodce džunglí zákonů Jahelka Ivo, Benátčanová Pavla 2006 Motto Právo 120 Kč Koupit
Havránek, Hubert: Československé zdravotnické zákony díl II., část I.: Lékárnictví, obchod s léčivy a jedy Havránek Hubert 1938 Československý Kompas Komentované zákony Č. S. R. Právo, Zdraví 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: První volby do prozatímního národního shromáždění, do okresních a zemských národních výborů kolektiv autorů 1945 Ministerstvo vnitra Právo 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ministerstvo pro zásobování lidu a soubor zákonů, nařízení i výnosů zásobování se týkajících. kolektiv autorů 1920 Tiskový odbor ministerstva pro zásobování lidu v republice československé Právo 49900 Kč Koupit
Holubkov, Dan: Právní rádce pro holky i kluky: Zákony k narozeninám Holubkov Dan 2005 Albatros Právo, Dětská literatura 50 Kč Koupit
Pavlišová, Radka, Bureš, Radim a kol.: Občan proti korupci: Příručka občanské protikorupční sebeobrany Pavlišová Radka, Bureš Radim a kol. 2013 Transparency international Právo 50 Kč Koupit
Rauscher, Rudolf: Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440-1562 Rauscher Rudolf 1931 Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě Prameny Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě Právo 3790 Kč Koupit
Nečesaný, Lukáš: Zneužití moci: Stát versus rodina Nečesaných Nečesaný Lukáš 2017 VR Atelier Právo 150 Kč Koupit
Bork, Robert H.: Amerika v pokušení: Právo vystavené svodům politiky Bork Robert H. 1993 Victoria Publishing Právo 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ženská práva jsou lidská práva - sborník přednášek ze semináře kolektiv autorů 2002 Nesehnutí Právo 90 Kč Koupit
Spirit, Michal: Právo v podnikání 3: Základy právní vědy a veřejného práva Spirit Michal 1998 Prospektrum Právo v podnikání Právo 90 Kč Koupit
Spirit, Michal: Právo v podnikání 1: Základy soukromého práva Spirit Michal 1998 Prospektrum Právo v podnikání Právo 390 Kč Koupit
Jireček, Hermenegild: Spisy právnické o právu českém v XVI-tém století Jireček Hermenegild 1883 Vlastním nákladem Bibliofilie a krásné vazby, Právo 2990 Kč Koupit
Ondřej, Jan: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní Ondřej Jan 2004 Aleš Čeněk Právo 190 Kč Koupit
Jelínek, Jiří, Sovák, Zdeněk: Trestní zákon a trestní řád: 18. aktualizované vydání novelizovaných kodexů s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1. 9. 2002 Jelínek Jiří, Sovák Zdeněk 2002 Linde Právo 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Základy právních znalostí vojáka v základní službě kolektiv autorů 1976 Ideologická správa HPS ČSLA Právo 390 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 490 Kč Koupit
Topinka, Jiří: Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů Topinka Jiří 2007 Olympia Právo 190 Kč Koupit
Hadžič, Žanet: Prováděcí předpisy - Novela stavebního zákona Hadžič Žanet 2018 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 250 Kč Koupit
Topinka, Jiří: Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů Topinka Jiří 2007 Olympia Právo 290 Kč Koupit
Adámková, Petra: Stavba a občanský zákoník Adámková Petra 2013 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Doležal, Jiří, Lanč, Jindřich: Příručka stavebního práva: Stavby - umísťování, povolování, kolaudace Doležal Jiří, Lanč Jindřich 1998 Polygon Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Dvořák, David, Serafín, Petr: Smluvní vztahy ve výstavbě Dvořák David, Serafín Petr 2016 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Střelné zbraně a zákon: Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 288/95 Sb. s komentářem kolektiv autorů 1996 Ars-Arm Právo, Zbraně 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Obecný občanský zákoník platný v zemi české a moravsko-slezské se zákony doplňujícími kolektiv autorů 1935 Spolek československých právniků Všehrd Právo 990 Kč Koupit
Novák, Karel: Sbírka vzorců soukromoprávních smluv a prohlášení Novák Karel 1927 Vladimír Orel Právo 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Obecný občanský zákoník platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zákony doplňujícími kolektiv autorů 1930 Spolek československých právniků Všehrd Československé zákony Právo 990 Kč Koupit
Simon, Denys: Komunitární právní řád Simon Denys 2005 Aspi Právo 1190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Československá kriminologie: Aktuální problémy kolektiv autorů 1971 Orbis Právo 150 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 590 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Právní předpisy o vodách I Šilar Jiří 1986 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 690 Kč Koupit
Platt, Richard: Místo činu: Základní průvodce kriminalistickými metodami Platt Richard 2005 Slovart Právo 190 Kč Koupit
Fenyk, Jaroslav, Císařová, Dagmar, Gřivna, Tomáš: Trestní právo procesní Fenyk Jaroslav, Císařová Dagmar, Gřivna Tomáš 2015 Wolters Kluwer Právo 1090 Kč Koupit
Faldyna, František, Hušek, Jan: Občanský soudní řád - úplné znění s komentářem Faldyna František, Hušek Jan 1992 Sevt Komentované zákony Právo 50 Kč Koupit
Marešová, Alena: Kriminalita v roce 2000 Marešová Alena 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Marešová, Alena, Kotulan, Petr, Kostková, Pavlína: Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů (analytická studie) Marešová Alena, Kotulan Petr, Kostková Pavlína 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Martinková, Milada, Macháčková, Radka: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí Martinková Milada, Macháčková Radka 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Šoukal, Jiří, Drápal, Drahomír, Lukovský, Zdeněk: Řízení a rozhodování v trestních věcech mladistvých Šoukal Jiří, Drápal Drahomír, Lukovský Zdeněk 2000 IFEC Právo 90 Kč Koupit
Martinková, Milada: K problematice náboženských sekt v České republice Martinková Milada 1999 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Náboženství, Právo 250 Kč Koupit
Trávníček, J., Trávníček, Z.: Živnostenský zákon - komentář Trávníček J., Trávníček Z. 1991 Sevt Komentované zákony Právo 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Glosář instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie kolektiv autorů 2001 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Právo 50 Kč Koupit
Pávek, František: Děti očima soudce Pávek František 1979 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Knihy pro rodiče Podpisy a dedikace, Právo 290 Kč Koupit
Nesnídal, Jiří: Občanský zákoník - komentované úplné znění Nesnídal Jiří 2001 Poradce Právo 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Právní rámec alternativního řešení trestních věcí, díl první kolektiv autorů 2001 Ministerstvo spravedlnosti ČR Příručky Ministerstva Spravedlnosti ČR Právo 650 Kč Koupit
Fralick, Pamela: Kanadský přístup ke zneužívání omamných látek Fralick Pamela 2000 Ministerstvo spravedlnosti ČR Příručky Ministerstva Spravedlnosti ČR Právo 80 Kč Koupit
Nová, Hana, Holub, Milan: Zákon o rodině a předpisy související, podle stavu k 1. 4. 2000 Nová Hana, Holub Milan 2000 Linde Právo 490 Kč Koupit
Orlová, Marie, Srbová, Irena, Staša, Josef: Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákona - Komentované vzory s disketou Orlová Marie, Srbová Irena, Staša Josef 1999 C. H. Beck Právo 690 Kč Koupit
Jelínek, Jiří, Herczeg, Jiří: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou Jelínek Jiří, Herczeg Jiří 2012 Leges Právo 220 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ústava Spojených států amerických ze dne 17. září 1787 kolektiv autorů 1990 Reflex Právo 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Trestní právo procesní kolektiv autorů 1999 Linde Právo 170 Kč Koupit