Právo

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
1000 zcela legálních daňových triků Konz Franz 1992 Galaxie Ekonomie, Právo 90 Kč Koupit
Aktuální otázky trestněprávní ochrany společnosti před korupcí Hulinský Petr 2008 Police History Právo 120 Kč Koupit
Alternativní řešení trestních věcí v praxi (s disketou) Šámal Pavel, Sotolář Alexander, Púry František 2000 C. H. Beck Beckovy příručky pro právní praxi Právo 790 Kč Koupit
Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti kolektiv autorů 1973 Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření Právo, Železniční 50 Kč Koupit
Co chcete vědět o leasingu Báča J., Benda V., Blatný M., Válek V. 1993 Andragogos agency Ekonomie, Právo 100 Kč Koupit
Co je vládnutí: Základy parlamentní demokracie Benda Marek 2002 Práh Bárta Luděk Právo 40 Kč Koupit
Czech Republic Labour Code Employment - Labour Code, Employer's Insolvency, Employment, Collective Bargaining kolektiv autorů 2001 Trade Links Právo, Anglicky 150 Kč Koupit
Čas je relativní: Rozhovory, polemiky, zamyšlení… Hulinský Petr 0 KVV ČSSD Právo 50 Kč Koupit
České rodinné právo (3. přepracované vydání) Hrušáková Milana, Králíčková Zdeňka 2006 Masarykova univerzita Právo 150 Kč Koupit
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech Díl I. Vorel J., Šimánková A. 2003 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR Sešity úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR č. 8 Právo 120 Kč Koupit
Československá kriminologie: Aktuální problémy kolektiv autorů 1971 Orbis Právo 150 Kč Koupit
Člověk a jeho práva I.: Lidská práva, ženy a společnost Havelková Hana 1992 Evropské středisko UNESCO pro výchovu k lidským právům Právo 130 Kč Koupit
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 50/2011 Sb. Matyášová Lenka, Grossová Marie Emilie 2011 Leges Komentátor Ekonomie, Právo 490 Kč Koupit
Děti očima soudce Pávek František 1979 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Knihy pro rodiče Podpisy a dedikace, Právo 290 Kč Koupit
Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy kolektiv autorů 1973 NADAS - Nakladatelství dopravy a spojů Právo, Železniční 50 Kč Koupit
Dokumenty ke studiu evropského práva Zemánek Jiří, Tichý Luboš, Král Richard, Svoboda Pavel 1997 Karolinum Právo 150 Kč Koupit
Domácí právník: První pomoc v oblasti práva Hanáková Věra, Haták Václav 2008 Mayday Publishing Právo 50 Kč Koupit
Fakta a čísla OSN kolektiv autorů 1999 OSN Učebnice a slovníky, Právo 100 Kč Koupit
Firemní právo Clark Robert Charles 1992 Victoria Publishing Právo 160 Kč Koupit
Glosář instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie kolektiv autorů 2001 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Právo 50 Kč Koupit
Informace pro oznamovatele, poškozeného a svědka v trestním řízení kolektiv autorů 1998 MVČR Právo 30 Kč Koupit
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: Příručka zejména pro neprávníky Maršíková Jolana 2009 Linde Právo 190 Kč Koupit
Introduction to Legal English Volume I - Úvod do právnické angličtiny díl I. Chromá Marta, Coats Thomas 2000 Univerzita Karlova v Praze Právo, Angličtina 100 Kč Koupit
Introduction to Legal English Volume I - Úvod do právnické angličtiny díl I. Chromá Marta, Coats Thomas 2000 Univerzita Karlova v Praze Právo, Angličtina 70 Kč Koupit
Jan Sokol: Nebát se a nekrást Beránek Josef 2003 Portál Právo, Osobnosti 90 Kč Koupit
K problematice náboženských sekt v České republice Martinková Milada 1999 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Náboženství, Právo 250 Kč Koupit
Kanadský přístup ke zneužívání omamných látek Fralick Pamela 2000 Ministerstvo spravedlnosti ČR Příručky Ministerstva Spravedlnosti ČR Právo 80 Kč Koupit
Kodex kanonického práva kolektiv autorů 1994 Zvon Náboženství, Právo 290 Kč Koupit
Kolektivní smlouvy a podnikové fondy pracujících Dvořák M., Havelec K. 1961 Práce Právo, Historie 150 Kč Koupit
Komunitární právní řád Simon Denys 2005 Aspi Právo 1190 Kč Koupit
Kriminalita v roce 2000 Marešová Alena 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů (analytická studie) Marešová Alena, Kotulan Petr, Kostková Pavlína 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Kurs trestního práva: Trestní právo hmotné - obecná část Kratochvíl Vladimír 2001 C. H. Beck Právnické učebnice Právo 790 Kč Koupit
Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky Buriánek Jan 2005 Linde Právo, Zdraví 270 Kč Koupit
Manželství očima soudce Pávek František 1967 Svoboda Právo 40 Kč Koupit
Mezinárodní právo rodinné Másilko Vilém 1979 Panorama Právo, Psychologie 250 Kč Koupit
Místo činu: Základní průvodce kriminalistickými metodami Platt Richard 2005 Slovart Právo 190 Kč Koupit
Mluvíme beze slov Vávra Vlastimil 1990 Panorama Právo 240 Kč Koupit
Murphyho zákon a právníci Bloch Arthur 2001 Argo Právo, Humor 50 Kč Koupit
Na okraji - Romové jako objekt státní politiky Gjuričová Jitka 1999 Themis Právo 150 Kč Koupit
Nástin voleb do sněmovny poslanecké a do senátu i se zněním zákonů Valenta František 1920 Občanská tiskárna Právo 190 Kč Koupit
Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče kolektiv autorů 2016 Aperio Právo 60 Kč Koupit
Nemovitosti - koupě a prodej Janků Martin 2003 Computer Press Právo 300 Kč Koupit
Neznalost zákona neomlouvá Jahelka Ivo, Benátčanová Pavla 2003 Motto Právo 180 Kč Koupit
Neznalost zákona neomlouvá 2 Jahelka Ivo, Benátčanová Pavla 2004 Motto Právo 190 Kč Koupit
Nový občanský zákoník úplně pro všechny Benátčanová Pavla, Ryšávková Veronika, Prudíková Dana, Korbel František 2014 Grada publishing Právo 150 Kč Koupit
Obce právo a moc. Nezbytná pomůcka pro starosty obcí, členy zastupitelstev obecních, korporace samosprávné, úřady hospodářské, lesnické aj. I.-II. Knopf Filip 1904 I. L. Kober Bibliofilie a krásné vazby, Právo 3500 Kč Koupit
Občan, zákon a policie Kopal Jiří 2001 Ekologický právní servis Právo 50 Kč Koupit
Občanský soudní řád - úplné znění s komentářem Faldyna František, Hušek Jan 1992 Sevt Komentované zákony Právo 50 Kč Koupit
Občanský zákoník Holub Milan, Bičovský Jaroslav 1991 Linde Právo 90 Kč Koupit
<1234