Chemie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
Ab initio výpočty v chemii Čársky Petr, Urban Miroslav 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Analytická chemie Holzbecher Záviš, Jeník Josef, Šůchy Ladislav, Vláčil František, Vrbský Jaromír 1968 SNTL - Nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Analytická chemie Voříšek Jaroslav 1965 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Chemie 190 Kč Koupit
Analytická chemie Holzbecher Záviš 1974 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Analytická příručka kolektiv autorů 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 150 Kč Koupit
Anglicko-český a česko-anglický chemicko-technologický slovník Jouklová Z. 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie, Angličtina 400 Kč Koupit
Anglicko-český chemický slovník kolektiv autorů 1988 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie, Angličtina 590 Kč Koupit
Anorganická chemie pro pedagogické fakulty Pavelka Vladimír, Schütz Alexandr 1974 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice pro vysoké školy Chemie 370 Kč Koupit
Atomová absorpční spektrofotometrie Rubeška Ivan, Moldan Bedřich 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Moderní metody v chemické laboratoři Chemie 350 Kč Koupit
Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens Zum Studium und Selbstunterricht III Müller-Baden Emanuel 1912 Deutsches Verlaghaus Bong & Co. Chemie, Matematika, Německy 590 Kč Koupit
Cellulose data Gloor W. E., Klug E. D. 1955 Interscience publishers, New York Chemie, Anglicky 500 Kč Koupit
Diagramatické metódy v kvantovej teórii molekúl Kvasnička Vladimír, Biskupič Stanislav 1987 Veda Chemie, Slovensky 390 Kč Koupit
Dictionary of organic compounds - Slovar organičeskich sojedinenij 1-3 Chejlbron I., Benberi G. M., Rodionova V. M. 1949 Izdatelstvo inostrannoj literatury Moskva Chemie, Anglicky, Rusky 6990 Kč Koupit
Die wichtigsten Lösungs- und Weichmachungsmittel Fritz Felix 1957 Veb Verlag Technik, Berlin Chemie, Německy 400 Kč Koupit
Enciklopedija polimerov 1-3 kolektiv autorů 1972 Izdatelstvo sovetskaja enciklopedija Chemie, Rusky 3990 Kč Koupit
Extrakce kapalin Štěrbáček Zdeněk, Rod Vladimír, Míšek Tomáš 1964 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Metody a pochody chemické technologie Chemie 400 Kč Koupit
Fysikální přístroje v chemické laboratoři Zvoníček Jaroslav, Šerák Lubomír 1955 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Chemie 140 Kč Koupit
Fyzika pro chemiky Slavíček Emil, Wagner Jiří 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Chemie 490 Kč Koupit
Fyzikálna chémia Kellö Vojtech, Tkáč Alexander 1969 Alfa Chemie, Slovensky 690 Kč Koupit
Fyzikální chemie Moore Walter J. 1979 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 1100 Kč Koupit
Geochemie Bouška Vladimír, Jakeš Petr, Pačes Tomáš, Pokorný Joel 1980 Academia Geologie, Chemie 990 Kč Koupit
Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii Fleminf Ian 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Hydrogenation of organic substances including fats and fuels Ellis Carleton 1930 D. van Nostrand company, New York Chemie, Anglicky 990 Kč Koupit
Chemická kinetika Jungers J. C. 1963 ČAV - Československá akademie věd Fyzika, Chemie 1200 Kč Koupit
Chemická kinetika a katalýza Pančenkov G. M., Lebeděv B. P. 1964 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Chemická technologie textilní Felix Václav 1952 PV Chemie, Technická literatura 160 Kč Koupit
Chemické aspekty životného prostredia kolektiv autorů 1981 Alfa Chemie, Slovensky 400 Kč Koupit
Chemické prvky: historie a současnost Engels Sigfried, Nowak Alois 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 350 Kč Koupit
Chemické tabulky organických sloučenin Večeřa Miroslav, Gasparič Jiří, Churáček Jaroslav, Borecký Jiří 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 390 Kč Koupit
Chemické způsoby předcházení a zdolávání důlních požárů Šebor Gustav, Hofbauer Ivo 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie, Chemie, Historie 300 Kč Koupit
Chemickoinženýrské výpočty na základě teorému korespondujících stavů Štěrbáček Zdeněk, Biskup Bohuslav, Tausk Petr 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Metody a pochody chemické technologie Chemie 500 Kč Koupit
Chemický slovník česko-německo-francouzsko-anglicko-latinský Votoček Emil 1941 Česká chemická společnost Chemie, Angličtina, Němčina 90 Kč Koupit
Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Chemik detektivem Čajda Ivan 1964 SNDK - Státní nakladatelství dětské knihy OKO, Škoda František Chemie, Dětská literatura 150 Kč Koupit
Chemistry and physics of polycarbonates Schnell Hermann 1964 Interscience publishers, New York Chemie, Anglicky 490 Kč Koupit
Chemizace zemědělství, farmakologie a toxikologie Neumann Jaroslav, Lopuchovský Jozef, Zapletal Ondřej 1990 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Chemie 590 Kč Koupit
Jaderná magnetická rezonance v organické chemii Spasov Stefan, Kamenov Ljubomir 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 90 Kč Koupit
Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím Trtílek Josef, Wagner Alois 1955 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 100 Kč Koupit
Jak psát o chemii (v CCCC i jinde) Bláha Karel, Dvořák Jiří, Kraus Miloš 1974 Academia Chemie 90 Kč Koupit
Jakost vláknitých surovin a jejich použití Skalický Čestmír 1977 VŠCHT Pardubice Učebnice a slovníky, Chemie 90 Kč Koupit
Kratkaja chimičeskaja enciklopedija 1-5 kolektiv autorů 1961 Gosudarstvennoje naučnoje izdatelstvo sovetskaja enciklopedija Chemie, Rusky 7990 Kč Koupit
Kurs zázraků chemie kolektiv autorů 1968 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Chemie 150 Kč Koupit
Kvantitativní analysa Tomíček Oldřich 1947 Ústřední svaz lékárníků Chemie 400 Kč Koupit
Laboratorní technika pro provozní lučebníky a laboranty Röllig Heinz E. 1960 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 550 Kč Koupit
Laboratoř XVI - Měsíčník pro moderní fysiku a techniku kolektiv autorů 1942 neuveden Chemie, Časopisy 300 Kč Koupit
Likor Fabrication: Auf Kaltem Wege Norrenberg Fehr 1939 Verlagsgesellschaft Rudolf Müller Chemie, Německy 900 Kč Koupit
Malá encyklopédia chémie kolektiv autorů 1968 Obzor Chemie, Slovensky 450 Kč Koupit
Malá chemická příručka Perelman V.I. 1954 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 290 Kč Koupit
Microwave study of chemical structures and reactions Hedvig P., Zentai G., Morgan E. D. 1969 Akadémiai Kiadó, Budapest Chemie, Anglicky 690 Kč Koupit
Mikrochemické rozbory Majer Vladimír 1948 Československá společnost chemická Chemie 250 Kč Koupit
<123