Technická literatura

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena
kolektiv, autorů: Horizonty techniky: Zajímavý technický magazín pro všechny čtenáře, kteří se zajímají o techniku kolektiv autorů 1968 Práce Technická literatura, Dětská literatura 90 Kč Koupit
Klepl, Václav: Základy elektrotechniky v příkladech Klepl Václav 1951 ROH - Práce Technická literatura 250 Kč Koupit
Suchánek, Vladimír: Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci Suchánek Vladimír 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Bernard, Jean-Michel, Hugon, Jean, Corvec, Robert Le: Od logických obvodů k mikroprocesorům I - IV Bernard Jean-Michel, Hugon Jean, Corvec Robert Le 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 990 Kč Koupit
Veselý, Josef: Abeceda železniční přepravy Veselý Josef 1972 NADAS - Nakladatelství dopravy a spojů Technická literatura 2990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Vodní dílo Orlík - Úvodní projekt: Díl II. kolektiv autorů 1955 Hydroprojekt n. p. Technická literatura 1990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Vodní dílo Orlík - Úvodní projekt: Díl III. kolektiv autorů 1955 Hydroprojekt n. p. Technická literatura 1990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Přeložená Sedláčkova stezka (Vodní dílo Orlík) kolektiv autorů 1964 Ředitelství vodohospodářského rozvoje Praha Technická literatura 2490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Vodní dílo Orlík - Úvodní projekt: Díl I. kolektiv autorů 1955 Hydroprojekt n. p. Technická literatura 1990 Kč Koupit
Hájek, Bedřich, Holoubek, Jaroslav, Talacko, : Vodní dílo Kamýk - Fotodokumentace. Architektonické řešení Hájek Bedřich, Holoubek Jaroslav, Talacko 1957 Státní ústav pro projektování staveb vodního hospodářství Architektura, Fotografie, Technická literatura 4990 Kč Koupit
Klaus, Václav, Loužek, Marek: Českoslovenští a čeští prezidenti Klaus Václav, Loužek Marek 2002 CEP Historie, Počítačová literatura 290 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 84/1 Macháček Julius 1984 Teps Technická literatura, Časopisy 150 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 86/1 Macháček Julius 1986 Teps Technická literatura, Časopisy 190 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 84/2 Macháček Julius 1984 Teps Technická literatura, Časopisy 150 Kč Koupit
Dlabal, Stanislav: Kapitoly o bydlení Dlabal Stanislav 1985 Teps Technická literatura, Časopisy 120 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 84/1 Macháček Julius 1984 Teps Technická literatura, Časopisy 90 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení: město pro člověka Macháček Julius 1987 Teps Technická literatura, Časopisy 90 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 88 Macháček Julius 1988 Teps Technická literatura, Časopisy 150 Kč Koupit
Chroust, František: Obkládáme interiéry a fasády Chroust František 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 50 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 88/1: Náhlédnutí k sousedům, O zdravém nábytku, Tři návštěvy, Model BYDLENÍ, Čtenářská anketa Macháček Julius 1987 Teps Technická literatura, Časopisy 190 Kč Koupit
Macháček, Julius: Bydlení 88: Kancelářský svět, IDEA systém, 3x3+1 v paneláku, Obytný skleník II. Macháček Julius 1988 Teps Technická literatura, Časopisy 150 Kč Koupit
Teplov, Lev Pavlovič: Rozpravy o kybernetice Teplov Lev Pavlovič 1962 MF - Mladá fronta Kolumbus Technická literatura 60 Kč Koupit
Válek, Leo: Pyrotechnika tajemství zbavená: Odpalte si svůj vlastní ohňostroj Válek Leo 2009 Leo Válek Chemie, Technická literatura 490 Kč Koupit
Schůrek, Oldřich: Krby: návrhy a stavba Schůrek Oldřich 1977 SNTL - Nakladatelství technické literatury Technická literatura 50 Kč Koupit
Balák, Rudolf: Nové zdroje energie Balák Rudolf 1989 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
Erben, Jiří, Jakeš, Jiří, Kraus, Vladimír: Tabulky pro instalatéry a topenáře Erben Jiří, Jakeš Jiří, Kraus Vladimír 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit
Krumphanzl, Václav: Inženýrská geodézie I: Základy vytyčovacích prací Krumphanzl Václav 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 690 Kč Koupit
Müncner, Eduard, Masár, Ľubomír: Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Müncner Eduard, Masár Ľubomír 2007 Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce Technická literatura, Slovensky 350 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 50 let Ústavu jaderného výzkumu v Řeži 1955 - 2005 kolektiv autorů 2005 ÚVJ - Ústav jaderného výzkumu Technická literatura 490 Kč Koupit
Český, Tomáš, Vrba, Jan, Mazánek, Miloš: Radiokomunikace současnosti a budoucnosti Český Tomáš, Vrba Jan, Mazánek Miloš 1981 NADAS - Nakladatelství dopravy a spojů Technická literatura 490 Kč Koupit
Hofhans, Adrien: Magnetofony, jejich údržba a měření Hofhans Adrien 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Hudba, Technická literatura 150 Kč Koupit
Rubeš, Ladislav: Technologie oprav I Rubeš Ladislav 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura 590 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků I, II: Jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací a číselníků kolektiv autorů 1984 SEVT Praha Technická literatura 490 Kč Koupit
Bezděkovský, Miroslav: Stroje a zařízení v rostlinné výrobě Bezděkovský Miroslav 1985 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura, Flóra 990 Kč Koupit
Kouba, Josef: Vodohospodářské stavby I. - Učební text pro 3. ročník průmyslových škol stavebních Kouba Josef 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Wolf, Josef, Grulich, Jaroslav, Schmidt, František, Schlögl, Radoslav: Vodní toky I. - III. Wolf Josef, Grulich Jaroslav, Schmidt František, Schlögl Radoslav 1964 Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství Technická literatura 2990 Kč Koupit
Karpov, I. M., Fandějev, V. V.: Přehrady a jezy Karpov I. M., Fandějev V. V. 1952 Technicko - věděcké vydavatelství Malá knižnice sovětské techniky Technická literatura 190 Kč Koupit
Stuchlík, Vladimír: Stavby zdravotně vodohospodářské pro 4. ročník středních průmyslových škol stavebních Stuchlík Vladimír 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Reiser, František, Prášil, Otakar: Hospodaření na údolních nádržích v ČSR Reiser František, Prášil Otakar 1976 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura 390 Kč Koupit
Skřivánek, Miroslav, Polívka, Emil: Provozní spolehlivost a údržba strojů Skřivánek Miroslav, Polívka Emil 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 150 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 490 Kč Koupit
Hadžič, Žanet: Prováděcí předpisy - Novela stavebního zákona Hadžič Žanet 2018 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 250 Kč Koupit
Adámková, Petra: Stavba a občanský zákoník Adámková Petra 2013 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby kolektiv autorů 2014 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Doležal, Jiří, Lanč, Jindřich: Příručka stavebního práva: Stavby - umísťování, povolování, kolaudace Doležal Jiří, Lanč Jindřich 1998 Polygon Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Slavíčková, Jolana: Nové stavební tabulky 2. díl - Stavební prvky pro obvodové a vnitřní stěny, Výrobky pro stropní konstrukce, Průmyslově vyráběné malty pro zdění, Výrobky pro tepelnou a zvukovou izolaci Slavíčková Jolana 1999 Ehrman & Forster Technická literatura 290 Kč Koupit
Dvořák, David, Serafín, Petr: Smluvní vztahy ve výstavbě Dvořák David, Serafín Petr 2016 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Bohmannová, Andrea, Medková, Eva: Starožitný nábytek: Údržba a opravy Bohmannová Andrea, Medková Eva 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 250 Kč Koupit
Vinter, Jan: Co a jak se dřevem Vinter Jan 1984 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 150 Kč Koupit
Janyš, Bohumil, Glanc, František: Kapesní dílenské tabulky Janyš Bohumil, Glanc František 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit