Technická literatura

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena
Kouba, Josef: Vodohospodářské stavby I. - Učební text pro 3. ročník průmyslových škol stavebních Kouba Josef 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Wolf, Josef, Grulich, Jaroslav, Schmidt, František, Schlögl, Radoslav: Vodní toky I. - III. Wolf Josef, Grulich Jaroslav, Schmidt František, Schlögl Radoslav 1964 Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství Technická literatura 2990 Kč Koupit
Karpov, I. M., Fandějev, V. V.: Přehrady a jezy Karpov I. M., Fandějev V. V. 1952 Technicko - věděcké vydavatelství Malá knižnice sovětské techniky Technická literatura 190 Kč Koupit
Stuchlík, Vladimír: Stavby zdravotně vodohospodářské pro 4. ročník středních průmyslových škol stavebních Stuchlík Vladimír 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Reiser, František, Prášil, Otakar: Hospodaření na údolních nádržích v ČSR Reiser František, Prášil Otakar 1976 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura 390 Kč Koupit
Plešinger, Augustin: Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem Plešinger Augustin 1974 Práce Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technická literatura 50 Kč Koupit
Skřivánek, Miroslav, Polívka, Emil: Provozní spolehlivost a údržba strojů Skřivánek Miroslav, Polívka Emil 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 150 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 490 Kč Koupit
Hadžič, Žanet: Prováděcí předpisy - Novela stavebního zákona Hadžič Žanet 2018 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 250 Kč Koupit
Šimková, Alena: Posuzovaní stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011 Šimková Alena 2018 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 120 Kč Koupit
Janoušková, Šárka: Stavební zákon 183/2006 ve znění účinném k 1. 1. 2018 Janoušková Šárka 2017 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 250 Kč Koupit
Adámková, Petra: Stavba a občanský zákoník Adámková Petra 2013 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby kolektiv autorů 2014 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Doležal, Jiří, Lanč, Jindřich: Příručka stavebního práva: Stavby - umísťování, povolování, kolaudace Doležal Jiří, Lanč Jindřich 1998 Polygon Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Slavíčková, Jolana: Nové stavební tabulky 2. díl - Stavební prvky pro obvodové a vnitřní stěny, Výrobky pro stropní konstrukce, Průmyslově vyráběné malty pro zdění, Výrobky pro tepelnou a zvukovou izolaci Slavíčková Jolana 1999 Ehrman & Forster Technická literatura 290 Kč Koupit
Šimková, Alena: Posuzování stavebních výrobků: Komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Šimková Alena 2011 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Technická literatura 90 Kč Koupit
Dvořák, David, Serafín, Petr: Smluvní vztahy ve výstavbě Dvořák David, Serafín Petr 2016 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Bohmannová, Andrea, Medková, Eva: Starožitný nábytek: Údržba a opravy Bohmannová Andrea, Medková Eva 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 250 Kč Koupit
Vinter, Jan: Co a jak se dřevem Vinter Jan 1984 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 150 Kč Koupit
Janyš, Bohumil, Glanc, František: Kapesní dílenské tabulky Janyš Bohumil, Glanc František 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: SCC - Egert (katalog) kolektiv autorů 0 neuvedeno Technická literatura 50 Kč Koupit
Bartoš, Josef: Strojnické tabulky Bartoš Josef 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 390 Kč Koupit
Kareis, Bedřich: Kvalifikační příručka opraváře a údržbáře ve strojírenství Kareis Bedřich 1971 Práce Technická literatura 290 Kč Koupit
Krňák, Rudolf: Kvalifikační příručka montéra Krňák Rudolf 1971 Práce Technická literatura 490 Kč Koupit
Němec, Karel: Základní učebnice pro školení mistrů a provozních techniků v kovoprůmyslu Němec Karel 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
Ptáček, Milan: Přenosové soustavy barevné a digitální televize Ptáček Milan 1981 NADAS - Nakladatelství dopravy a spojů Technická literatura 90 Kč Koupit
Žalud, Václav: Polovodičové obvody s malým šumem Žalud Václav 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Rothbauer, Miloš: Mikrovlnné polovodičové součástky a jejich použití Rothbauer Miloš 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
McCullough-Dieter, Carol, Prem, Jatinder, Chandak, Ramesh, Chandak, Purshottam: Mistrovství v Oracle8 McCullough-Dieter Carol, Prem Jatinder, Chandak Ramesh, Chandak Purshottam 1999 Computer Press Počítačová literatura 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Co dokážou stroje kolektiv autorů 1987 Albatros Radost z vědění Technická literatura, Dětská literatura 70 Kč Koupit
Michal, Stanislav: Hodiny: Od gnómu k atomovým hodinám Michal Stanislav 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
Fillo, Ľudovít: Betónové a murované prvky Fillo Ľudovít 1998 Jaga group Technická literatura, Slovensky 790 Kč Koupit
Ondřej, Severin: Dřevené konstrukce Ondřej Severin 1953 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 690 Kč Koupit
Rojík, Václav, Bielek, Milan: Konštrukcie pozemných stavieb IV (teória konštrukčnej tvorby budov) Rojík Václav, Bielek Milan 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura, Slovensky 390 Kč Koupit
Klimeš, Jiří, Zůda, Karel: Betonové mosty I - Mosty z prostého a železového betonu Klimeš Jiří, Zůda Karel 1968 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 990 Kč Koupit
Austerlitz, Hanuš: Technickoekonomický rozvoj pozemního stavitelství Austerlitz Hanuš 1984 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Technická literatura 490 Kč Koupit
Holický, Milan, Marková, Jana, Sýkora, Miroslav: Zatížení stavebních konstrukcí: Příručka k ČSN EN 1991 Holický Milan, Marková Jana, Sýkora Miroslav 2010 Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Technická literatura 390 Kč Koupit
Hájek, Václav: Pozemní stavitelství II Hájek Václav 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 90 Kč Koupit
Hrubán, Konrád: Navrhování konstrukcí zděných Hrubán Konrád 1955 ČSAV - Československá akademie věd Technická literatura 390 Kč Koupit
Koželuha, Jaroslav: Střechy s povlakovými krytinami Koželuha Jaroslav 1989 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 90 Kč Koupit
Švejda, Karel: Úvod do strojnictví a elektrotechniky Švejda Karel 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Základní kvalifikační učebnice: Přesná mechanika a optika kolektiv autorů 1974 Práce Fyzika, Technická literatura 1490 Kč Koupit
Fiala, Jaromír, Bebr, Adolf, Vrzal, Bedřich, Svoboda, Pavel, Řezníček, Jiří: Strojnické tabulky I Fiala Jaromír, Bebr Adolf, Vrzal Bedřich, Svoboda Pavel, Řezníček Jiří 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 150 Kč Koupit
Hajn, Miroslav: Přehled přesné mechaniky Hajn Miroslav 1969 SNTL – Nakladatelství technické literatury Fyzika, Technická literatura 990 Kč Koupit
Hudec, Josef, Sequens, Jiří: Elektrické stroje I+II Hudec Josef, Sequens Jiří 1957 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 350 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 590 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Právní předpisy o vodách I Šilar Jiří 1986 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 690 Kč Koupit
Konrád, Karel, Keliš, František, Ulrych, Josef, Lefner, Zdeněk, Škvrna, Oldřich, Durna, Jaromír, Sedláček, Jaroslav: Závěrečná zpráva ze studijní cesty z Rakouska ze dne 18. X. - 2. XI. 1956, části I. a II. (přílohy) Konrád Karel, Keliš František, Ulrych Josef, Lefner Zdeněk, Škvrna Oldřich, Durna Jaromír, Sedláček Jaroslav 1956 neuvedeno Technická literatura 4990 Kč Koupit
Hunter, John: Hodiny Hunter John 1993 Columbus Technická literatura 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 6. symposium: Ledový a teplotní režim toků a nádrží, Hradec Králové 4.-5. 4. 1990 kolektiv autorů 1990 ČSVTS Technická literatura 690 Kč Koupit