Nakladatelství SZN - Státní zemědělské nakladatelství

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Dvořák, Antonín: Pěstování jabloní Dvořák Antonín 1980 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 100 Kč Koupit
Vít, Rudolf: Cizokrajní ptáci v klecích: Astrildovití pěvci Vít Rudolf 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 70 Kč Koupit
Lahola, Josef: Luskoviny: Pěstování a využití Lahola Josef 1990 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 60 Kč Koupit
Forst, Pavel: Ochrana lesů Forst Pavel 1966 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 290 Kč Koupit
Bačina, Jaroslav: Obecné základy chovu hospodářských zvířat Bačina Jaroslav 1973 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 330 Kč Koupit
Poruba, Miroslav: Praktická rukověť lesnická 1-2 Poruba Miroslav 1962 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Malá řada Flóra 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů, Havlín, Jiří: Domácí chov zvířat , Havlín Jiří 1984 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Procházka Otakar Fauna 70 Kč Koupit
Dvořák, Antonín: Atlas odrůd ovoce Dvořák Antonín 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 70 Kč Koupit
Kudela, Michael: Atlas lesního hmyzu: Škůdci na jehličnanech Kudela Michael 1970 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Lesnická knihovna, Severa František Fauna 190 Kč Koupit
Bouchner, Miroslav: Kapesní atlas savců Bouchner Miroslav 1982 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 90 Kč Koupit
Dvořák, Ladislav: Chov králíků Dvořák Ladislav 1980 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Živočišná výroba Fauna 90 Kč Koupit
Mikula, Alois: Náš pes a jeho svět Mikula Alois 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Kynologie 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Mladý pěstitel 1965 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Káš Karel Flóra 90 Kč Koupit
Kodydek, Vladislav: Praktická příručka pro zemědělce Kodydek Vladislav 1956 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 90 Kč Koupit
Boček, Otto: Pomologie Boček Otto 1957 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 100 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Rukověť zootechnika 1982 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 90 Kč Koupit
Kott, Vladimír: Ovocné a zeleninové nápoje Kott Vladimír 1985 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Rostlinná výroba Nápoje 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Otázky a odpovědi pro zkoušky z myslivosti 1953 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Myslivost 150 Kč Koupit
Hrabák, Rudolf, Pradáč, Jiří: Brouci a motýli ve fotografii Hrabák Rudolf, Pradáč Jiří 1982 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 190 Kč Koupit
Fiedler, Šiler: Abc genetiky drobných zvířat Fiedler Šiler 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 90 Kč Koupit
Hieke, Karel: Pokojové květiny ozdobné květem Hieke Karel 1970 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 40 Kč Koupit
Wiener, Walter: Cizokrajní ptáci v klecích Wiener Walter 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 90 Kč Koupit
Pilát, Albert: Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků Pilát Albert 1953 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 250 Kč Koupit
Vařejčko, Jan: Atlas plemen koček Vařejčko Jan 1984 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 60 Kč Koupit
Wiener, Walter: Cizokrajní ptáci v klecích - Kanáři a jejich kříženci Wiener Walter 1981 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Fauna 50 Kč Koupit
Hurňák, Andrej: Ochrana rostlin Hurňák Andrej 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 70 Kč Koupit
Dolejší, Antonín: Zelenina na zahrádce Dolejší Antonín 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 50 Kč Koupit
Jablonský, Ivan, Srb, Antonín, Šašek, Václav: Pěstování jedlých hub Jablonský Ivan, Srb Antonín, Šašek Václav 1985 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Houby 90 Kč Koupit
Böhm, Čestmír: Skalničky našich zahrad Böhm Čestmír 1980 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 60 Kč Koupit
Baruš, Vlastimil, Sedláček, Kamil: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 1, 2: Ptáci; Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci Baruš Vlastimil, Sedláček Kamil 1988 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Drchal Karel, Dungel Jan Fauna 190 Kč Koupit
Heřmánek, Miroslav, Hliněný, František: Motorová vozidla Heřmánek Miroslav, Hliněný František 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Auto 750 Kč Koupit
Rubeš, Ladislav: Technologie oprav I Rubeš Ladislav 1978 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura 590 Kč Koupit
Bezděkovský, Miroslav: Stroje a zařízení v rostlinné výrobě Bezděkovský Miroslav 1985 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura, Flóra 990 Kč Koupit
Čížek, Vladimír: Rukověť agronoma Čížek Vladimír 1981 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 990 Kč Koupit
Reiser, František, Prášil, Otakar: Hospodaření na údolních nádržích v ČSR Reiser František, Prášil Otakar 1976 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Technická literatura 390 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Otázky a odpovědi pro zkoušky z myslivosti 1953 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Myslivost 190 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 490 Kč Koupit
Lekeš, Jaroslav: Ječmen Lekeš Jaroslav 1985 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Procházka Otakar Flóra 290 Kč Koupit
Stodola, Jiří, Vaněk, Vlastimil: Vodní a vlhkomilné rostliny Stodola Jiří, Vaněk Vlastimil 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství 100 nejkrásnějších Flóra 90 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 590 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Právní předpisy o vodách I Šilar Jiří 1986 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 690 Kč Koupit
Chlum, Antonín: Vodní dílo Vrchlice Chlum Antonín 1977 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Místopis, Technická literatura 750 Kč Koupit
Smotlacha, Miroslav: Atlas tržních a jedovatých hub Smotlacha Miroslav 1983 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Malý Jiří Houby 90 Kč Koupit
Rod, Jan: Šlechtění rostlin Rod Jan 1982 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Martínková Alexandra Flóra 190 Kč Koupit
Ivanov, A. P., Sizov, I. A.: Šlechtění a semenářství polních plodin Ivanov A. P., Sizov I. A. 1953 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 450 Kč Koupit
Řehoř, Jan: Organická chemie Řehoř Jan 1968 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Chemie 190 Kč Koupit
Regal, Vladimír, Krajčovič, Vladimír: Pícninářství Regal Vladimír, Krajčovič Vladimír 1963 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Květinářství 1957 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 50 let Šlechtitelské stanice Keřkov 1973 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Místopis, Flóra 590 Kč Koupit
Regal, Vladimír: Pícní a plevelné trávy Regal Vladimír 1953 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Flóra 390 Kč Koupit