Geologie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena  
Cesta československé geologie kolektiv autorů 1985 Český geologický úřad Geologie 290 Kč Koupit
Československé jeskyně Skřivánek František, Rubín Josef 1963 STN - Sportovní a turistické nakladatelství Geologie, Turistika 130 Kč Koupit
Drahokamy kolektiv autorů 1998 Svojtka & Co. Geologie 30 Kč Koupit
Drahokamy Ježek Bohumil 1923 F. Topič Geologie 120 Kč Koupit
Geochemie Bouška Vladimír, Jakeš Petr, Pačes Tomáš, Pokorný Joel 1980 Academia Geologie, Chemie 990 Kč Koupit
Geologická mapa České republiky kolektiv autorů 2007 Česká geologická služba Učebnice a slovníky, Geologie 290 Kč Koupit
Geologie II - Historická geologie; Geologie Československa Bouček Bedřich, Kodym Odolen 1963 Československá akademie věd Geologie 490 Kč Koupit
Geologie ložisek nerostných surovin Smirnov Vladimir Ivanovič 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie 900 Kč Koupit
Hornické minimum kolektiv autorů 1961 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie, Historie 190 Kč Koupit
Horniny & nerosty kolektiv autorů 1998 Svojtka & Co. Obrazový průvodce Geologie 80 Kč Koupit
Horniny a minerály Pellant Chris, Pellantová Helen 2000 Osveta Pouhým okem Geologie 490 Kč Koupit
Chemické způsoby předcházení a zdolávání důlních požárů Šebor Gustav, Hofbauer Ivo 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie, Chemie, Historie 300 Kč Koupit
Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Jeskyně a propasti v Československu Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav, Skřivánek František 1981 Academia Krob Miroslav Geologie 190 Kč Koupit
Kapesní atlas nerostů: 96 vyobrazení barvotiskem, s názvy kolektiv autorů 0 Emil Šolc Mückovy praktické příručky Geologie 290 Kč Koupit
Lesnícke Meliorácie Zachar Dušan 1984 Príroda Geologie, Slovensky 590 Kč Koupit
Mineralogie, petrografie a geologie pro I. ročník gymnázií kolektiv autorů 1969 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Geologie 90 Kč Koupit
Minerals, rocks and precious stones Bauer Jaroslav 1977 Artia A field Guide in Colour, Tvrz František Geologie, Anglicky 190 Kč Koupit
Minerály a drahé kamene - príručka na vyhľadávanie, určovanie a zbieranie minerálov a drahých kameňov kolektiv autorů 2001 Ikar Geologie, Slovensky 190 Kč Koupit
Nepokojná země Gheyselinck Roger 1945 ČGU - Česká grafická unie Geologie 150 Kč Koupit
Nerostné suroviny ČSSR ve fotografii Mrňa František, Ďuriš Miloslav, Ťapák Milan, Žežulka Jaroslav 1983 Český geologický úřad Geologie 350 Kč Koupit
Nerostopis pro nižší třídy středních škol Rosický František Vojtěch 1897 F. Tempský Geologie, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Nerosty I., II. Kouřimský Jiří 1957 Orbis Geologie 350 Kč Koupit
Neživá příroda Českotřebovska Panoš Vladimír, Michalski Milan, Pek Ilja 1988 Městské muzeum v České Třebové Geologie 590 Kč Koupit
Pedologie Smolík Ladislav 1957 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie 270 Kč Koupit
Pôdne režimy Bedrna Zoltán 1989 Veda Geologie, Slovensky 390 Kč Koupit
Poľnohospodárske meliorácie Fidler Jiří, Antal Jaroslav 1989 Príroda Geologie, Slovensky 750 Kč Koupit
Přehledná geologická mapa Prahy a okolí Kovanda J. 1995 Český geologický ústav Učebnice a slovníky, Geologie 230 Kč Koupit
Sborník vybraných zlepšovacích návrhů pro rubání kolektiv autorů 1958 Výrobně technická propagace VŽKG Geologie, Propaganda 220 Kč Koupit
Sovětská věda: Hornictví kolektiv autorů 1955 NČAV - Nakladatelství Československé akademie věd Geologie, Historie, Časopisy 100 Kč Koupit
Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší VII a VIII: Geologie 1 a 2 Stejskal Jan 1940 Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví Geologie 900 Kč Koupit
Voda Suslov B. N. 1953 NV - Naše vojsko Universita vojáka Geologie 50 Kč Koupit
Všeobecná geologie: 3. část - Vnější síly geologické, povrch zemský Kettner Radim 1948 Melantrich Geologie 240 Kč Koupit
Výšková půdní pásmitost Střední Evropy Pelíšek Josef 1966 Academia Geologie 690 Kč Koupit
Využití melioračních soustav Kudrna Karel 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Geologie 890 Kč Koupit
Zemětřesení, Výbuch na ostrově Martiniku Flammarion Camille 0 Hejda & Tuček Geologie 190 Kč Koupit
<>