Nakladatelství SNTL - Státní nakladatelství technické literatury

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Kategorie Cena
Haňka, Ladislav: Teorie elektromagnetického pole Haňka Ladislav 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Technická literatura 990 Kč Koupit
Frühauf, Drahoslav: Elektrotechnické kreslení pro učební obory elektrotechnické Frühauf Drahoslav 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Bezpečně se Škodovkou 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Auto 90 Kč Koupit
Krutina, Jaroslav: Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti Krutina Jaroslav 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Fyzika 100 Kč Koupit
Frank, Helmar, Šnejdar, Václav: Krystalové elektronky Frank Helmar, Šnejdar Václav 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit
Novotný, František: Výrobní pomůcky Novotný František 1955 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit
Jirásek, František, Kriegelstein, Eduard, Tichý, Zdeněk: Sbírka řešených příkladů z matematiky Jirásek František, Kriegelstein Eduard, Tichý Zdeněk 1979 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 490 Kč Koupit
Herle, Jaromír, Neoral, Antonín: Voda pro chaty a chalupy Herle Jaromír, Neoral, Antonín 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Technická literatura 90 Kč Koupit
Český, Milan: Antény pro příjem rozhlasu a televize Český Milan 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 70 Kč Koupit
Trůneček, Jiří, Květ, Bohuslav: Sdělovací a ovládací elektrotechnika Trůneček Jiří, Květ Bohuslav 1956 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 90 Kč Koupit
Pachová, Zs., Frey, Tamás: Vektorová a tenzorová analýza Pachová Zs., Frey Tamás 1964 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 990 Kč Koupit
Chudý, Jaroslav: Determinanty a matice Chudý Jaroslav 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 290 Kč Koupit
Čermák, Miloš, Kamarýt, Antonín, Kořínková, Hana: Sbírka úloh z matematiky: Příručka pro přípravu na vysokou školu Čermák Miloš, Kamarýt Antonín, Kořínková Hana 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Bruthans, Vladimír, Kejzlar, Antonín: Matematika: Příručka pro přípravu na vysokou školu Bruthans Vladimír, Kejzlar Antonín 1965 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Dobrovolný, Bohumil: Nové matematické rekreace: Zajímavé problémy a jejich řešení Dobrovolný Bohumil 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 290 Kč Koupit
Dobrovolný, Bohumil: Matematické rekreace Dobrovolný Bohumil 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 190 Kč Koupit
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské tvorbě: Malířský a restaurátorský materiál Slánský Bohuslav 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Výtvarné umění 190 Kč Koupit
Brodský, Jan, Skočovský, Luděk: Operační systém Unix a jazyk C Brodský Jan, Skočovský Luděk 1989 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Počítačová literatura 390 Kč Koupit
Angot, André: Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry Angot André 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika, Technická literatura 270 Kč Koupit
Besekerskij, V. A.: Sbírka úloh z automatické regulace Besekerskij V. A. 1970 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Automatizace a regulace Technická literatura 490 Kč Koupit
Kotek, Zdeněk, Šalamon, Miroslav, Kubík, Stanislav: Teorie regulace I.: Lineární regulace Kotek Zdeněk, Šalamon Miroslav, Kubík Stanislav 1974 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Technická literatura 190 Kč Koupit
Kotek, Zdeněk, Šalamon, Miroslav, Kubík, Stanislav: Teorie regulace II.: Nelineární regulace Kotek Zdeněk, Šalamon Miroslav, Kubík Stanislav 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Technická literatura 190 Kč Koupit
Schmidtmayer, Josef: Maticový počet a jeho použití v technice Schmidtmayer Josef 1974 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika, Technická literatura 190 Kč Koupit
Kotek, Zdeněk, Kubík, Stanislav: Nelineární obvody: Vlivy nelineárních vodičů, dielektrik a feromagnetik na vlastnosti elektrických obvodů Kotek Zdeněk, Kubík Stanislav 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Technická literatura 190 Kč Koupit
Kotek, Zdeněk, Kubík, Stanislav: Nelineární dynamické systémy Kotek Zdeněk, Kubík Stanislav 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Technická literatura 490 Kč Koupit
Szabó, István: Mechanika tuhých těles a kapalin Szabó István 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Fyzika 290 Kč Koupit
Prokofjev, V. K.: Spektrální analysa kovů a slitin I. Prokofjev V. K. 1954 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 350 Kč Koupit
Donát, Kamil: Příručka pro konstruktéry radioamatéry Donát Kamil 1961 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 90 Kč Koupit
Kaplan, S. A.: Jak vidět, slyšet a fotografovat umělé družice Země Kaplan S. A. 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Astronomie 190 Kč Koupit
Smrž, Ladislav: Základní elektrotechnická měření I. Smrž Ladislav 1958 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Elektrotechnická minima Technická literatura 90 Kč Koupit
Zátka, Vladimír, Sýkory, Václav: Příruční tabulky pro chemiky Zátka Vladimír, Sýkory Václav 1956 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 50 Kč Koupit
Doležal, Vladimír: Plastické hmoty Doležal Vladimír 1961 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Chemie 50 Kč Koupit
Konop, Radovan: Mikroskopické rozbory papírů Konop Radovan 1954 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 1990 Kč Koupit
Blahák, Vlastimil: Akustické a radiové zaměřování v geodesii a kartografii Blahák Vlastimil 1955 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Knotek, Jaroslav: Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorků Knotek Jaroslav 1961 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Praktické elektrotechnické příručky Technická literatura 490 Kč Koupit
Horák, Zdeněk: Praktická fysika Horák Zdeněk 1958 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika 90 Kč Koupit
Lukeš, L. J.: Základy geodetické astronomie Lukeš L. J. 1954 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Astronomie 90 Kč Koupit
Buglaj, B. M.: Stříkací zařízení pro dokončovací práce na nábytku Buglaj B. M. 1953 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Knižnice dřevařského průmyslu Technická literatura 390 Kč Koupit
Valášek, Jiří, Černý, Miroslav, Cikhart, Jiří, Kárník, Karel, Mikula, Julius, Šveřepa, Otakar: Soustavy centralizovaného zásobování teplem Valášek Jiří, Černý Miroslav, Cikhart Jiří, Kárník Karel, Mikula Julius, Šveřepa Otakar 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Cihelka, Jaromír: Vytápění a větrání Cihelka Jaromír 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit
Cikhart, Jiří, Polanský, Alois: Výměníky tepla v tepelných sítích Cikhart Jiří, Polanský Alois 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 490 Kč Koupit
Dobrovolný, Bohumil: Kapesní strojnická příručka Dobrovolný Bohumil 1967 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 290 Kč Koupit
Beneš, Oldřich: 1111 nápadů pro motoristy a dílny Beneš Oldřich 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Auto 150 Kč Koupit
Beneš, Oldřich: Fotografování dokumentů Beneš Oldřich 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fotografie 50 Kč Koupit
Patočka, Václav, First, Pavel: Plachty nad oceány: Modely historických plachetnic Patočka Václav, First Pavel 1972 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Lodní, Modely 90 Kč Koupit
Slezák, O.: Zpracování a použití polyesterových skelných laminátů Slezák O. 1965 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Knižnice strojírenské výroby Technická literatura 190 Kč Koupit
Kirillov, N. I., Antonov, S. M.: Barevná fotografie způsobem negativ - positiv Kirillov N. I., Antonov S. M. 1955 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fotografie 60 Kč Koupit
Roškota, Stanislav: Elektrotechnická přiručka 1971 Roškota Stanislav 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 150 Kč Koupit
Krutina, Jaroslav: Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti Krutina Jaroslav 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Fyzika 90 Kč Koupit
Čermák, Jindřich: Kurs polovodičové techniky Čermák Jindřich 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická literatura 190 Kč Koupit