Filosofie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Balabán, Miloš, Ludvík, Jan, Stejskal, Libor: Strategické trendy globálního vývoje Balabán Miloš, Ludvík Jan, Stejskal Libor 2012 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Filosofie 290 Kč Koupit
Capra, Fritjof: Tkáň života - Nová syntéza mysli a hmoty Capra Fritjof 2004 Academia Filosofie 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Sestry kolektiv autorů 2000 Doron Filosofie 40 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: Metafysika lásky a hudby Schopenhauer Arthur 1995 Votobia Malá díla Filosofie 190 Kč Koupit
Úleha, Ivan: Od fyziky k filosofii Úleha Ivan 1963 Orbis Malá moderní encyklopedie Filosofie 40 Kč Koupit
Filipec, Jindřich: Člověk a moderní doba Filipec Jindřich 1966 Orbis Malá moderní encyklopedie Filosofie 40 Kč Koupit
Goldmann, Lucien: Humanitní vědy a filosofie Goldmann Lucien 1967 Svoboda Filosofie 90 Kč Koupit
Steiner, Rudolf: Theosofie: Úvod do nadsmyssového poznání světa a určení člověka Steiner Rudolf 1992 Baltazar Filosofie, Alternativa 390 Kč Koupit
Crowley, Aleister: Liber Agape Crowley Aleister 1996 Horus Zlatý úsvit Filosofie, Alternativa 990 Kč Koupit
Steiner, Rudolf: Filosofie svobody: Základy moderního světového názoru; Výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody Steiner Rudolf 1991 Baltazar Filosofie, Alternativa 290 Kč Koupit
Pennick, Nigel: Tajná znamení, symboly a znaky Pennick Nigel 1999 Volvox Globator Garuda Filosofie, Alternativa 990 Kč Koupit
Naydler, Jeremy: Chrám kosmu: Starověká egyptská zkušenost Posvátného Naydler Jeremy 1999 Volvox Globator Garuda Filosofie, Alternativa 750 Kč Koupit
Levittová, Susan, Tang, Jean: Taoistická astrologie: Příručka skutečné čínské tradice Levittová Susan, Tang Jean 1998 Volvox Globator Garuda Filosofie, Alternativa 490 Kč Koupit
Dahlke, Rüdiger: Cesty do vlastního nitra: Vedené meditace na cestě k sobě Dahlke Rüdiger 1997 Volvox Globator Garuda Filosofie, Alternativa 750 Kč Koupit
Hopeová, Murry: Spojení se Siriem: Odhalování tajemství starověkého Egypta Hopeová Murry 1999 Volvox Globator Garuda Filosofie, Alternativa 750 Kč Koupit
Libera, Alain de: Stredoveká filozofia Libera Alain de 1994 Archa Filozofia do vrecka Filosofie, Slovensky 90 Kč Koupit
Lenčová, Žofia: Pramen ducha Lenčová Žofia 2000 Knižní expres Filosofie 100 Kč Koupit
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění Rezek Petr 1982 Jazzová sekce Jazz petit Filosofie 290 Kč Koupit
Vergely, Bertrand: Nietzsche aneb vášeň pro život Vergely Bertrand 2009 Levné knihy Kma Malá moderní encyklopedie Filosofie 150 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce Schopenhauer Arthur 2007 Academia Europa Filosofie 1490 Kč Koupit
Lieassman, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění Lieassman Konrad Paul 2010 Academia XXI. století Filosofie 690 Kč Koupit
Bednář, Miloslav: České myšlení Bednář Miloslav 1996 Filosofia Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích Filosofie 490 Kč Koupit
Horster, Detlef: Jürgen Habermas Horster Detlef 1995 Svoboda Portréty Filosofie 190 Kč Koupit
Nietzsche, Friedrich: Tak pravil Zarathustra Nietzsche Friedrich 2018 XYZ Filosofie 290 Kč Koupit
Bartošek, Milan: Verrinae: Význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva Bartošek Milan 1977 UK - Univerzita Karlova v Praze Filosofie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Marxisticko-leninská filosofie kolektiv autorů 1973 Svoboda Filosofie 90 Kč Koupit
Spirkin, A. G.: Učebnice marxistické filosofie Spirkin A. G. 1971 Svoboda Filosofie 150 Kč Koupit
Dušek, Václav: Aforistikon Dušek Václav 1996 Odeon Filosofie 70 Kč Koupit
Suzuki, Sunrju: Zenová mysl, mysl začátečníka: Všední hovory o zenu Suzuki Sunrju 1994 Pragma Filosofie 150 Kč Koupit
Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: O smyslu života v zrcadle dějin (kapitoly z dějin morální filosofie) Kohák Erazim 1993 Ježek Filosofické texty Filosofie 650 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: Génius, Umění, Láska, Světec Schopenhauer Arthur 1994 Votobia Filosofie 70 Kč Koupit
Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky Neubauer Zdeněk 1948 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Hume, David: Přirozené dějiny náboženství a rozmluvy o náboženství přirozeném Hume David 1900 Jan Laichter Filosofie, Náboženství 490 Kč Koupit
Picard, Max: Hitler v nás Picard Max 1996 ERM 2. světová válka, Filosofie 390 Kč Koupit
Cicero, Marcus Tullio: Cato starší o stáří Cicero Marcus Tullio 1975 Supraphon Lyra Pragensis, Jiřincová Ludmila Antika, Filosofie 190 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 50 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 90 Kč Koupit
Linková, Marcela, Červinková, Alice: Myšlení hranic: Genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt / Thinking borders: Gender examinations of rationality, objectivity and the knowing subject Linková Marcela, Červinková Alice 2005 Sociologický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Anglicky 290 Kč Koupit
Platón, : Symposion (O lásce) Platón 1947 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 4, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 5, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit