Filosofie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa I-II Schopenhauer Arthur 1998 Nová tiskárna Pelhřimov Filosofie 1490 Kč Koupit
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění Rezek Petr 1982 Jazzová sekce Jazz petit Filosofie 290 Kč Koupit
Vergely, Bertrand: Nietzsche aneb vášeň pro život Vergely Bertrand 2009 Levné knihy Kma Malá moderní encyklopedie Filosofie 150 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: O vůli v přírodě a jiné práce Schopenhauer Arthur 2007 Academia Europa Filosofie 1490 Kč Koupit
Freud, Sigmund: Totem a tabu - Vtip a jeho vztah k nevědomí Freud Sigmund 1991 Práh Filosofie, Psychologie 290 Kč Koupit
Lieassman, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění Lieassman Konrad Paul 2010 Academia XXI. století Filosofie 690 Kč Koupit
Bednář, Miloslav: České myšlení Bednář Miloslav 1996 Filosofia Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích Filosofie 490 Kč Koupit
Lévi-Strauss, Claude, Merleau-Ponty, Maurice, Barthes, Roland: Chvála moudrosti (Chvála filosofie, Chvála antropologie, Lekce) Lévi-Strauss Claude, Merleau-Ponty Maurice, Barthes Roland 1994 Archa Filosofie do kapsy Filosofie 250 Kč Koupit
Kierkegaard, S?ren: Okamžik Kierkegaard S?ren 2005 Kalich Kairos Filosofie 590 Kč Koupit
Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie Říchová Blanka 2007 Portál Filosofie 250 Kč Koupit
Horster, Detlef: Jürgen Habermas Horster Detlef 1995 Svoboda Portréty Filosofie 190 Kč Koupit
Nietzsche, Friedrich: Tak pravil Zarathustra Nietzsche Friedrich 2018 XYZ Filosofie 290 Kč Koupit
Bartošek, Milan: Verrinae: Význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva Bartošek Milan 1977 UK - Univerzita Karlova v Praze Filosofie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Marxisticko-leninská filosofie kolektiv autorů 1973 Svoboda Filosofie 90 Kč Koupit
Spirkin, A. G.: Učebnice marxistické filosofie Spirkin A. G. 1971 Svoboda Filosofie 150 Kč Koupit
Rádl, Emanuel: Dějiny filosofie II: Novověk Rádl Emanuel 1999 Votobia Filosofie 190 Kč Koupit
Dušek, Václav: Aforistikon Dušek Václav 1996 Odeon Filosofie 70 Kč Koupit
Suzuki, Sunrju: Zenová mysl, mysl začátečníka: Všední hovory o zenu Suzuki Sunrju 1994 Pragma Filosofie 150 Kč Koupit
Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: O smyslu života v zrcadle dějin (kapitoly z dějin morální filosofie) Kohák Erazim 1993 Ježek Filosofické texty Filosofie 650 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: Génius, Umění, Láska, Světec Schopenhauer Arthur 1994 Votobia Filosofie 70 Kč Koupit
Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky Neubauer Zdeněk 1948 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení Tretera Ivo 1996 COWI Filosofie 150 Kč Koupit
Hume, David: Přirozené dějiny náboženství a rozmluvy o náboženství přirozeném Hume David 1900 Jan Laichter Filosofie, Náboženství 490 Kč Koupit
Koláček, Luboš: Hledání kamene mudrců: Alchymie jako typ předvědeckého myšlení? Koláček Luboš 1991 Bollingenská věž Alef Filosofie 190 Kč Koupit
Picard, Max: Hitler v nás Picard Max 1996 ERM 2. světová válka, Filosofie 390 Kč Koupit
Cicero, Marcus Tullio: Cato starší o stáří Cicero Marcus Tullio 1975 Supraphon Lyra Pragensis, Jiřincová Ludmila Antika, Filosofie 190 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 50 Kč Koupit
Chamfort, Nicolas: Zlomyslnosti Chamfort Nicolas 1973 Odeon Filosofie 90 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 1001 myšlenek které změnily naše uvažování kolektiv autorů 2014 Grada publishing Filosofie 490 Kč Koupit
Linková, Marcela, Červinková, Alice: Myšlení hranic: Genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt / Thinking borders: Gender examinations of rationality, objectivity and the knowing subject Linková Marcela, Červinková Alice 2005 Sociologický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Anglicky 290 Kč Koupit
Platón, : Symposion (O lásce) Platón 1947 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
Novotný, František: O Platónovi III - Filosofie Novotný František 1949 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Filosofie 390 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 4, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 5, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 4, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
Malina, Jaroslav: O tvořivosti ve vědě, politice a umění I., II., III. Díl Malina Jaroslav 1993 Nadace Universitas Masarykiana; Nakladatelství Albert; Masarykova univerzita; Moravské zemské muzeum Born Adolf; Zábranský Vlastimil; Renčin Vladimír Filosofie 390 Kč Koupit
Poberová, Slávka, Poberová, Jesika: Minimum klasických výroků Poberová Slávka, Poberová Jesika 1995 Olympia Renčín Vladimír Filosofie 60 Kč Koupit
Boček, Jaroslav: Zaříkávání diblíků čili Aforismy ze šuplíku Boček Jaroslav 1991 Svět v obrazech Filosofie 70 Kč Koupit