Filosofie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Dušek, Václav: Aforistikon Dušek Václav 1996 Odeon Filosofie 70 Kč Koupit
Mihulová, Marie, Svoboda, Milan: Vědomí pokory: Rozhovor s Albertem Einsteinem Mihulová Marie, Svoboda Milan 1992 Santal Filosofie 70 Kč Koupit
Semerád, Čeněk: Myšlenka základem charakteru Semerád Čeněk 1910 Vlastním nákladem Filosofie 190 Kč Koupit
Dalajlama, Jeho Svatost, Gee, Margaret: Slova moudrosti jeho svatosti Dalajlamy Dalajlama Jeho Svatost, Gee Margaret 2000 Pragma Filosofie 90 Kč Koupit
Kohák, Erazim: Člověk, dobro a zlo: O smyslu života v zrcadle dějin (kapitoly z dějin morální filosofie) Kohák Erazim 1993 Ježek Filosofické texty Filosofie 650 Kč Koupit
Nietzsche, Friedrich: Tak pravil Zarathustra Nietzsche Friedrich 1995 Votobia Filosofie 290 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: Génius, Umění, Láska, Světec Schopenhauer Arthur 1994 Votobia Filosofie 70 Kč Koupit
Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky Neubauer Zdeněk 1948 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Damasio, Antonio: Hledání Spinozy: radost, strast a citový mozek Damasio Antonio 2004 Dybbuk Filosofie 990 Kč Koupit
Masaryk, Tomáš Garrigue: Naše nynější krise (výňatky) Masaryk Tomáš Garrigue 1920 Informačně-osvětový odbor československého vojska na Rusi Filosofie 90 Kč Koupit
Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení Tretera Ivo 1996 COWI Filosofie 150 Kč Koupit
Hume, David: Přirozené dějiny náboženství a rozmluvy o náboženství přirozeném Hume David 1900 Jan Laichter Filosofie, Náboženství 490 Kč Koupit
Koláček, Luboš: Hledání kamene mudrců: Alchymie jako typ předvědeckého myšlení? Koláček Luboš 1991 Bollingenská věž Alef Filosofie 190 Kč Koupit
Picard, Max: Hitler v nás Picard Max 1996 ERM 2. světová válka, Filosofie 390 Kč Koupit
Cicero, Marcus Tullio: Cato starší o stáří Cicero Marcus Tullio 1975 Supraphon Lyra Pragensis, Jiřincová Ludmila Antika, Filosofie 190 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 50 Kč Koupit
Chamfort, Nicolas: Zlomyslnosti Chamfort Nicolas 1973 Odeon Filosofie 90 Kč Koupit
Della, Casa Giovanni: Galateo aneb O mravích Della Casa Giovanni 1971 Odeon Valoušková Soňa Filosofie 90 Kč Koupit
Johnson, Paul: Intelektuálové Johnson Paul 2012 Leda Filosofie 220 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 1001 myšlenek které změnily naše uvažování kolektiv autorů 2014 Grada publishing Filosofie 490 Kč Koupit
Linková, Marcela, Červinková, Alice: Myšlení hranic: Genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt / Thinking borders: Gender examinations of rationality, objectivity and the knowing subject Linková Marcela, Červinková Alice 2005 Sociologický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Anglicky 290 Kč Koupit
Platón, : Symposion (O lásce) Platón 1947 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
Novotný, František: O Platónovi III - Filosofie Novotný František 1949 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Filosofie 390 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 5, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 4, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2011, ročník 59 kolektiv autorů 2011 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 2, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 1, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 6, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 5, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 4, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2012, ročník 60 kolektiv autorů 2012 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofický časopis 3, rok 2013, ročník 61 kolektiv autorů 2013 Filosofický ústav Akademie věd České republiky Filosofie, Časopisy 70 Kč Koupit
Malina, Jaroslav: O tvořivosti ve vědě, politice a umění I., II., III. Díl Malina Jaroslav 1993 Nadace Universitas Masarykiana; Nakladatelství Albert; Masarykova univerzita; Moravské zemské muzeum Born Adolf; Zábranský Vlastimil; Renčin Vladimír Filosofie 390 Kč Koupit
Poberová, Slávka, Poberová, Jesika: Minimum klasických výroků Poberová Slávka, Poberová Jesika 1995 Olympia Renčín Vladimír Filosofie 60 Kč Koupit
Boček, Jaroslav: Zaříkávání diblíků čili Aforismy ze šuplíku Boček Jaroslav 1991 Svět v obrazech Filosofie 70 Kč Koupit
Machiavelli, Niccoló: Vladař Machiavelli Niccoló 1997 Ivo Železný Italská knihovna Filosofie 190 Kč Koupit
Gane, Laurence, Chanová, Kitty: Nietzsche Gane Laurence, Chanová Kitty 2001 Portál Filosofie 390 Kč Koupit
Schopenhauer, Arthur: O filosofech a filosofii Schopenhauer Arthur 1999 Nová tiskárna Pelhřimov Filosofie 80 Kč Koupit
Lenin, Vladimír Iljič: Materialismus a empiriokriticismus Lenin Vladimír Iljič 1945 Dílo přátel umění a knihy Filosofie, Historie 90 Kč Koupit
Engels, Bedřich, Marx, Karl: O umění a literatuře Engels Bedřich, Marx Karl 1951 Svoboda Filosofie, Historie 190 Kč Koupit
Engels, Bedřich, Marx, Karl: Spisy 1-8 Engels Bedřich, Marx Karl 1957 SNPL - Státní nakladatelství politické literatury Filosofie, Historie 2490 Kč Koupit
PlachetkaJiří, : Velká encyklopedie citátů a přísloví PlachetkaJiří 2008 Levné knihy Kma Filosofie 140 Kč Koupit
kolektiv, autorů, Čechák, Vladimíra: Co víte o starověké a středověké filozofii kolektiv autorů, Čechák Vladimíra 1983 Horizont Malá moderní encyklopedie Filosofie 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Masaryk a potřeba opravdovosti v českém myšlení - Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 162. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka kolektiv autorů 2013 Církev československá husitská Filosofie 90 Kč Koupit