Nakladatelství Jan Laichter

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české od nejstarších dob do probuzení politického Jakubec Jan 1911 Jan Laichter Literární věda 190 Kč Koupit
Muther, Richard: Dějiny malířství Muther Richard 1904 Jan Laichter Výtvarné umění 990 Kč Koupit
Čelakovský, František L.: Sepsané spisy Fr. Lad. Čelakovského I: Smíšené básně, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých Čelakovský František L. 1913 Jan Laichter Česká poezie 250 Kč Koupit
Rádl, Emanuel: Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. Století Rádl Emanuel 1909 Jan Laichter Bibliofilie a krásné vazby 490 Kč Koupit
Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky Neubauer Zdeněk 1948 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Brontëová, Charlotte: Shirley I., II. Brontëová Charlotte 1929 Jan Laichter Světová próza 490 Kč Koupit
Hume, David: Přirozené dějiny náboženství a rozmluvy o náboženství přirozeném Hume David 1900 Jan Laichter Filosofie, Náboženství 490 Kč Koupit
Brontëová, Charlotte: Villette 1, 2 Brontëová Charlotte 1948 Jan Laichter Laichterova sbírka krásného písemnictví Světová próza 190 Kč Koupit
Platón, : Symposion (O lásce) Platón 1947 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
Tylor, Eduard B.: Úvod do studia člověka a civilisace (anthropologie) Tylor Eduard B. 1897 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Historie 2990 Kč Koupit
Mathesius, Vilém: Možnosti, které čekají: Epištoly o tvořivém životě Mathesius Vilém 1945 Jan Laichter Filosofie 90 Kč Koupit
Platón, , Sorokin, Vladimír: Sociologické nauky přítomnosti, Kratylos Platón , Sorokin Vladimír 1935 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 90 Kč Koupit
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české 1-2: Od nejstarších dob do probuzení politického, Od osvícenství po družinu máje Jakubec Jan 1929 Jan Laichter Bibliofilie a krásné vazby, Literární věda 1990 Kč Koupit
Spencera, Herberta: Filosofie souborná Spencera Herberta 1901 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Filosofie 490 Kč Koupit
Chudoba, František: Pod listnatým stromem - úvahy o anglickém písemnictví Chudoba František 1947 Jan Laichter Literární věda 90 Kč Koupit
Hus, Jan: Betlémské poselství Hus Jan 1947 Jan Laichter Sloupové paměti Náboženství 490 Kč Koupit
Vítězslav, Hálek: Sebrané spisy VIII: Poldík rumař, Študent Kvoch, Husar, Goar, Černý prapor, Dědicové Bílé hory, Děvče z Tater Vítězslav Hálek 1910 Jan Laichter Česká próza 190 Kč Koupit
Swinnerton, Frank: Čistá žena Swinnerton Frank 1924 Jan Laichter Světová próza 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ovidius: Žalozpěvy kolektiv autorů 1943 Jan Laichter Procházka Antonín Antika 120 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Homérova Odysseia kolektiv autorů 1921 Jan Laichter Antika 90 Kč Koupit
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Filosofie umění a náboženství Hegel Georg Wilhelm Friedrich 1943 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Drtina, František: Úvod do filosofie, Díl historický: Základní úvahy, myšlenkový vývoj evropského lidstva, část 1.: Starověk a Středověk Drtina František 1929 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
Vergilius, : Aeneis Vergilius 1933 Jan Laichter Antika 100 Kč Koupit
Ramuz, C. F.: Míra člověka Ramuz C. F. 1939 Jan Laichter Otázky a názory Filosofie 50 Kč Koupit
Niebuhr, Reinhold: Synové světla a synové tmy (Ospravedlnění demokracie a kritika její tradiční obrany) Niebuhr Reinhold 1947 Jan Laichter Otázky a názory Filosofie 90 Kč Koupit
Krofta, Kamil: Nesmrtelný národ Krofta Kamil 1940 Jan Laichter Historie 490 Kč Koupit
Vlček, Jaroslav: Sebrané spisy Vítězslava Hálka Vlček Jaroslav 1908 Jan Laichter Česká poezie 150 Kč Koupit
Fielding, Hall: Duše národa Fielding Hall 1905 Jan Laichter Filosofie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Vergilius Aeneis kolektiv autorů 1941 Jan Laichter Antika 250 Kč Koupit
Šusta, Josef: Karel IV. Otec a syn 1333 - 1346 Šusta Josef 1946 Jan Laichter Historie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Česká mysl kolektiv autorů 1902 Jan Laichter Filosofie, Časopisy 100 Kč Koupit
Stein, Evžen: M. Jan Hus jako universitní rektor a profesor: Výbor z jeho projevů Stein Evžen 1948 Jan Laichter Sloupové pamětní Historie 90 Kč Koupit
Rádl, Emanuel: Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. Století Rádl Emanuel 1909 Jan Laichter Výbor nejlepších spisů poučných Příroda 390 Kč Koupit
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Hošík u Ježíškova stromečku Dostojevskij Fjodor Michajlovič 1929 Jan Laichter Žeň z literatur Světová próza 90 Kč Koupit
Čelakovský, František Ladislav: Ohlasy písní českých Čelakovský František Ladislav 1924 Jan Laichter Žeň z literatur Česká poezie 40 Kč Koupit
Čelakovský, František Ladislav: Ohlasy písní ruských Čelakovský František Ladislav 1924 Jan Laichter Žeň z literatur Česká poezie 40 Kč Koupit
Gide, Ch., Riist, Ch.: Dějiny nauk národohospodářských od doby fysiokratů až po naše dny Gide Ch., Riist Ch. 1928 Jan Laichter Historie 350 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Naše doba - Revue pro vědu, umění a život sociální kolektiv autorů 1937 Jan Laichter Výtvarné umění, Historie, Časopisy 300 Kč Koupit
Gebauerová, Marie: Jurka student Gebauerová Marie 1922 Jan Laichter Česká próza 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Naše doba - Revue pro vědu, umění a život sociální kolektiv autorů 1947 Jan Laichter Výtvarné umění, Historie, Časopisy 300 Kč Koupit
Chudoba, František: Pod listnatým stromem Chudoba František 1947 Jan Laichter Literární věda 50 Kč Koupit
Krejčí, František: O filosofii přítomnosti Krejčí František 1904 Jan Laichter Filosofie 250 Kč Koupit
Krofta, Kamil: Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života Krofta Kamil 1947 Jan Laichter Výbor nejlepších spisů poučných Historie 100 Kč Koupit