Plešinger, Augustin, Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem, 1974

Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem Práce,

Edice: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
brožovaná, dobrý stav