Kategorie: Vážná hudba
Bach, Johann Sebastian, Vivaldi, Antonio, Oistrach, David, Oistrach, Igor, Konzert für 2 Violinem und Orchester d-moll BWW 1043; Concerto grosso a-moll op. 3 Nr. 8, 1959

Konzert für 2 Violinem und Orchester d-moll BWW 1043; Concerto grosso a-moll op. 3 Nr. 8 , , , Eterna,

EP, G/G