Nakladatelství Svoboda

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Bacon, Francis: Nové organon Bacon Francis 1974 Svoboda Filosofie 290 Kč Koupit
Saavedra, Miguel de Cervantes: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha I-II Saavedra Miguel de Cervantes 1982 Svoboda Liesler Josef Světová próza 190 Kč Koupit
Lenin, Vladimír Iljič: Materialismus a empiriokriticismus Lenin Vladimír Iljič 1952 Svoboda Velká knihovna marxismu-leninismu Historie 90 Kč Koupit
Neumann, Stanislav Kostka: Anti-Gide: Optimismus bez pověr a ilusí Neumann Stanislav Kostka 1946 Svoboda Historie 90 Kč Koupit
Engels, Bedřich: Anti-Dühring: Pana Evžena Dühringa převrat vědy Engels Bedřich 1949 Svoboda Velká knihovna marxismu-leninismu Historie 90 Kč Koupit
Marx, Karel, Engels, Bedřich: Karel Marx, Bedřich Engels: Vybrané spisy 1, 2, 3, 5 + Rejstříky k vybraným spisům Marx Karel, Engels Bedřich 1976 Svoboda Historie 790 Kč Koupit
Nakonečný, Milan: Sociální psychologie Nakonečný Milan 1970 Svoboda Sociologická knižnice Psychologie 90 Kč Koupit
Weizsäcker, Carl Friedrich von: Dějiny přírody Weizsäcker Carl Friedrich von 1972 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 150 Kč Koupit
Sartre, Jean Paul: Marxismus a existencialismus Sartre Jean Paul 1966 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 190 Kč Koupit
Russell, Bertrand: Logika, jazyk a věda Russell Bertrand 1967 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 290 Kč Koupit
Garaudy, Roger: Od klatby k dialogu Garaudy Roger 1967 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 90 Kč Koupit
Chardin, Pierre Teilhard de: Místo člověka v přírodě Chardin Pierre Teilhard de 1967 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 190 Kč Koupit
Gehlen, Arnold: Duch ve světě techniky Gehlen Arnold 1972 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 140 Kč Koupit
Petrovič, Gajo: Filosofie a marxismus Petrovič Gajo 1968 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Filosofie vědy 1968 Svoboda Filosofie a současnost Filosofie 150 Kč Koupit
Fromm, Erich: Člověk a psychoanalýza Fromm Erich 1967 Svoboda Filosofie a současnost Psychologie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Portréty světovládců I: Od Hadriana po Alexandra Severa 1982 Svoboda Antická knihovna Antika 90 Kč Koupit
Diderot, Denis: Herecký paradox Diderot Denis 1945 Svoboda Divadlo 220 Kč Koupit
Matouš, Milan: Spiknutí proti Polsku Matouš Milan 1982 Svoboda Historie 90 Kč Koupit
Buck, Tim: Kanada: politický a hospodářský obraz země Buck Tim 1951 Svoboda Historie 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Vědecký komunismus 1973 Svoboda Historie 150 Kč Koupit
Stingl, Miloslav: Ostrovy lidojedů Stingl Miloslav 1970 Svoboda Cestopisy, Podpisy a dedikace 1990 Kč Koupit
Čechov, Anton Pavlovič: Step Čechov Anton Pavlovič 1948 Svoboda Světová četba Světová próza 120 Kč Koupit
Gorkij, Maxim: Pekař Semjonov Gorkij Maxim 1950 Svoboda Světová četba Světová próza 90 Kč Koupit
Philippe, Ch. L.: Otec Perdrix Philippe Ch. L. 1949 Svoboda Světová četba Světová próza 40 Kč Koupit
Poe, Edgar Allan: Neuvěřitelná dobrodružství Poe Edgar Allan 1949 Svoboda Světová četba Světová próza 70 Kč Koupit
Gohlová, Christiane: Koně a pony - plemena, původ a vlastnosti Gohlová Christiane 1996 Svoboda Příroda do kapsy Fauna 90 Kč Koupit
Rousseau, Jean-Jacques: O původu nerovnosti mezi lidmi Rousseau Jean-Jacques 1949 Svoboda Filosofie 290 Kč Koupit
Švadlenka, Miroslav: Škola kouzel Švadlenka Miroslav 1993 Svoboda Kraus František Psychologie 90 Kč Koupit
Gerstmeier, , Zepf, : Motýli - Denní a noční motýli Gerstmeier , Zepf 1995 Svoboda Fauna 190 Kč Koupit
Herriot, James: Zvěrolékař mezi nebem a zemí - Třetí kniha humorných příběhů Herriot James 1994 Svoboda Světová próza 190 Kč Koupit
Herriot, James: Když se zvěrolékař ožení - Druhá kniha humorných příhod Herriot James 1994 Svoboda Světová próza 190 Kč Koupit
Ravik, Slavomír: Starožitnosti - Slohy, sbírky, aukce, sběratelé Ravik Slavomír 1994 Svoboda Výtvarné umění 120 Kč Koupit
Pleva, Josef Věromír: Malý Bobeš I, II, III Pleva Josef Věromír 1947 Svoboda Knihy pro mládež, Puchýř Rudolf Dětská literatura 190 Kč Koupit
Pergaud, Louis: Knoflíková válka: Román mého dvanáctého roku Pergaud Louis 1992 Svoboda Aubrecht Karel Dobrodružná próza 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Stručný slovník teorie a praxe výstavby strany 1982 Svoboda Historie 90 Kč Koupit
Chiara, Piero: Rozdělení Chiara Piero 1970 Svoboda Jiskry Světová próza 70 Kč Koupit
Burian, Jan, Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří Burian Jan, Oliva Pavel 1984 Svoboda Antika 150 Kč Koupit
Honzík, Miroslav, Galandauer, Jan: Nikdy nekvetly šeříky tak krásně - 1945 Honzík Miroslav, Galandauer Jan 1985 Svoboda 2. světová válka 50 Kč Koupit
Nazor, Vladimír: S partyzány: Svědectví z osvobozenecké války Nazor Vladimír 1947 Svoboda Historie 350 Kč Koupit
Klíma, Arnošt: Počátky českého dělnického hnutí Klíma Arnošt 1949 Svoboda Historie 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Dokumenty moskevské poradny komunistických a dělnických stran 1969 Svoboda Historie 190 Kč Koupit
Švejcer, A. D., Nikolskij, L. B.: Úvod do sociolingvistiky Švejcer A. D., Nikolskij L. B. 1983 Svoboda Sociologická knižnice Filosofie 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Stránkový ukazatel k 5. ruskému a 1. českému vydání spisů V. I. Lenina 1966 Svoboda Historie 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci! 1945 Svoboda Knihovnička aktualit Historie 150 Kč Koupit
Engels, Friedrich, Marx, Karl: Manifest komunistické strany Engels Friedrich, Marx Karl 1949 Svoboda Malá knihovna marxismu-leninismu Historie 160 Kč Koupit
Boulle, Pierre: Kdo s koho, Satane! Boulle Pierre 1996 Svoboda Světová próza 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: O čertech, obrech a dobrých lidech 1986 Svoboda Filip Zdeněk Pohádky 50 Kč Koupit
Galandauer, Jan: František Ferdinand D´Este Galandauer Jan 1993 Svoboda Historie 90 Kč Koupit
Friedländer, Saul: Pius XII. a třetí říše Friedländer Saul 1967 Svoboda 2. světová válka 90 Kč Koupit